MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

schválení

Finální verze koncepční části Strategie CLLD MAS Rakovnicko na období 2021 - 2027 je ke stažení ve složce Dokumenty
čára

NÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka a Kristýna

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko
čára

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Zdravotnictví

Zdravotní péče a služby na Rakovnicku jsou nejrozšířenější ve městě Rakovník, kde se zároveň nachází jediná nemocnice v regionu. Lékařské služby jsou ale také v obcích, převažují zejména praktičtí lékaři. Praktický lékař je v regionu ve 23 obcí/měst. Z toho však někde lékař pouze dojíždí (většinou jeden krát týdně), např. Hořovičky, Malinová, Pustověty, Račice a Roztoky. V Krakově a v Oráčově lékař jezdí přímo k lidem na požádání, protože svou ordinaci v místě nemá. Dětský lékař poskytuje služby v 15 obcích/měst v regionu. Gynekologické ordinace nabízí pouze pět obcí/měst na Rakovnicku. Zubní lékaře najdeme v 5 obcích/městech. Lékárny jsou k dispozici v Jesenici, Novém Strašecí, Rakovníku a v Řevničově. Na Rakovnicku jsou dvě Zdravotnické záchranné služby a to v Rakovníku a v Roztokách u Křivoklátu.

Ve většině obcí není dostatečné lékařské zázemí, lékařské ordinace nejsou vybaveny novými technologiemi (a pacienti jsou posíláni na vyšetření do Rakovníka). Ordinační doba nevyhovuje pracujícím lidem, kteří přijíždějí později z práce (pouze některý den v týdnu je lékař v ordinaci déle). Lékaři v menších obcích regionu ordinuje jednou, maximálně dvakrát týdně. Pokud nemá v obci k dispozici ordinaci, dojíždí na požádání k lidem přímo domů. Tam, kde nejsou ani tyto služby, musí lidé dojíždět do okolních obcí, popř. města.

Masarykova nemocnice v Rakovníku poskytuje služby občanům města Rakovníka a spádové oblasti, která zahrnuje přibližně 60 000 obyvatel. Úspěšně prošla privatizačním procesem a hospodaří s vyrovnaným hospodářským výsledkem. V létě v případě potřeby nemocnici využívá 50 000 rekreantů. Nemocnice má kapacitu kolem 300 lůžek. Jsou zde čtyři lůžková oddělení, oddělení ARO, dvě jednotky intenzivní péče, léčebna pro dlouhodobě nemocné, lůžka následné péče, oddělení dlouhodobé intenzivní péče a oddělení komplementu.
 

Rakovnická nemocnice zajišťuje kromě zdravotní péče pracovní místa lékařům a zdravotníkům. V nemocnici pracuje 60 lékařů a 273 středně zdravotnických pracovníků. Problémem ale je vyšší věk lékařů a to nejen v nemocnici, ale také v obecních ordinacích. Pracovní místo všeobecného lékaře v obci není pro absolventy lékařských fakult perspektivním zaměstnáním a za prací raději dojíždí do Prahy, kde mají výhledově lepší pozice.

Domácí zdravotnickou péči zajišťují v regionu tři poskytovatelé a to Agentura Cesty domů – domácí zdravotní péče, Zlatuše Lüftnerová domácí ošetřovatelská péče, Domácí zdravotní péče s. r. o. 

Výhodou zdravotnické péče na Rakovnicku je relativně dobrá dostupnost odborných zdravotnických zařízení v Praze a dobrá spolupráce Masarykovy nemocnice v Rakovníku s fakultativními nemocnicemi.

Problémy týkají se zdravotnictví na Rakovnicku:

 • nedostatek všeobecných sester a porodních asistentek
 • nedostatek všech zdravotnických pracovníků
 • vysoký počet pacientů na jednoho lékaře
 • nedostatečná otevírací doba (lidé z přijíždějící později z práce to nemohou stihnout)
 • finanční důvody (soukromí lékaři přibírají nové pacienty, ale mohou si nárokovat poplatky za nadstandardní služby)
 • zvyšování věku lékařů (může to způsobit problém do budoucna v zajištění zdravotnické péče)
 • nižší podíl mladších lékařů, převažují lékaři vyššího věku
 • problém dopravní dostupnosti zdravotní péče z okrajových částí regionu a z malých obcí (současně je to příležitost pro vznik podnikatelských aktivit a pracovních míst týkající se dopravy osob, léků, zdravotnických potřeb apod.)
   

Faktory působící na zdraví jedinců na Rakovnicku:

 • vyšší podíl onemocnění se z dlouhodobého hlediska promítá do míry postižení tlustého střeva (problémy souvisí se stravovacími návyky - zejména u starších osob)
 • hepatitida A (zánět jater)
 • dlouhodobý negativní vliv mají také chemikálie používané v zemědělství (postřiky v chmelařství)
 • pozůstatek průmyslového charakteru Rakovníka (byla zakázána výroba na těžké kovy a geologické poruchy na území města
 • vyšší výskyt radonu v Rakovníku (střední riziko) – s tím souvisí vyšší výskyt rakoviny plic nejvyšší výskyt novotvarů průdušek a průdušnic

Dotace

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5