MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

schválení

Finální verze koncepční části Strategie CLLD MAS Rakovnicko na období 2021 - 2027 je ke stažení ve složce Dokumenty
čára

NÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka a Kristýna

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko
čára

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Školství

Na úrovni školství se obecně projevuje celkově snižující se úroveň a náročnost výuky. Školám s technickými obory a řemesly se nedaří dodávat výrobním podnikům a službám kvalitní zaměstnance. Převládá zájem o neproduktivní obory. Nižší počet absolventů základních škol vede k obtížnému naplňování středních škol, z nichž většina již neprovádí výběr žáků prostřednictvím přijímacích zkoušek, žáci jsou převážně přijímáni přímo.

Problémem škol je určitě snižování počtu žáků ve venkovských i městských školách, které mají tendenci získávat chybějící žáky z jednotlivých vesnic. Komplikace způsobuje žákům z okrajových částí regionu a malých obcí také doprava do škol.

Regionu se nevyhnou změny v organizaci základního i středního školství. Školství bude důležitým tématem pro případnou spolupráci mezi jednotlivými obcemi. Řešením může být zřizování svazkových škol, zejména v lokalitách, kde se nachází více školských zařízení (spádová škola s I. a II. stupněm, školy pouze s I. stupněm a mateřské školy). V lokalitách, kde bude zřízení svazkové školy problematické nebo neefektivní bude zapotřebí zajistit dopravu dětí. To znamená, že tématem spolupráce mezi obcemi bude zajištění dopravní obslužnosti.

Venkovskému školství by měla pomoci vyšší kvalita výuky, zajištění kvalifikovaných pedagogů. Příležitostí může být v dalším období podpora vzdělávacích programů. Důležitá bude podpora mimoškolních aktivit - tematické kroužky, sportovní kluby. Nejdůležitějším článkem venkovského školství budou obce a jejich ochota ke vzájemné spolupráci.V každém případě budou venkovské školy a obce čelit tlaku měst a městských škol k naplňování svých kapacit prostřednictvím žáků pocházejících z venkovských obcí.  

Dotace

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5