MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

čáraNÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka, Kristýna a Monika

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko 😉
čára...a také jsme dne 26.7.2021 předložili řídícímu orgánu koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko na nové programové období 2021 - 2027Zde uveřejňujeme, co je v procesu příprav na následující programové období nového 👍 
čára❗️ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI V 6. VÝZVĚ PRV BYL UKONČEN ❗️
* Celková alokace této výzvy je Kč 30 080 112,- * Přijato bylo 64 projketů v celkové výši Kč 52 396 373,- *
37 projektů ve fichi č. 2 -  Zemědělský podnik, 9 projektů ve fichi č. 10 - Podnikání, 2 projekty ve fichi č. 14 - Zemědělská infrastruktura, 1 projekt ve fichi č. 15 - lesnická infrastruktura a 15 projektů ve fichi č. 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
Seznam přijatých projektů naleznete zde (50.32 kB)
Právě probíhá administrativní kontrola žádostí a kontrola přijatelnosti na RO SZIF. Výsledek o doporučení projektů k podpoře ke shlédnutí zde (74.03 kB)

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Podnikání

V obcích převažují drobní podnikatelé provozující klasická a lokálně žádaná řemesla. Po postupném poklesu počtu drobných podnikatelů začínají podnikatelé v některých obcích naopak přibývat. Ve většině obcí fungují základní služby, jako jsou obchody a stravovací zařízení. V závislosti na velikosti obce většinou roste i spektrum dalších služeb.

Ubytovací služby fungují ve větší míře v turisticky atraktivních oblastech okolo řeky Berounky a ve větších městech. Služeb v cestovním ruchu mírně ubývá, a to především kvůli sezónnosti práce a výdělků. Důležitou oblastí jsou sociální služby pro seniory, které si řeší zčásti obce samy, nebo prostřednictvím firem zajišťujících tyto služby. Problém, který bude zapotřebí v budoucnu řešit, je nedostatečná kapacita sociálních zařízení určených pro seniory. 

Podnikání v zemědělství provází snižování počtu trvalých pracovních míst, jelikož se pořizuje nová a výkonnější technika, která dokáže lidskou sílu mnohdy nahradit. Na sezónní práci zemědělské firmy najímají levné pracovní síly. Je zapotřebí zmínit, že drobní podnikatelé mají zřídka zkušenosti se zpracováním nabídek dle režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Složité byrokratické nároky je mohou odrazovat od soutěží o zakázky od objednatelů. Zájem o řemesla a podnikání však v posledních letech klesnul. 

V posledních letech objevilo potenciál regionu několik nových podnikatelů věnujících se výrobě místních produktů. Tyto velice specifické oblasti podnikání jsou úzce spjaty s turistikou, jelikož zaručují návštěvníkům zažít něco nového a získat tak bohatší a pozitivnější povědomí o regionu. Místním obyvatelům je nabídnut produkt vyrobený v jejich rodném kraji a dost často s výrobcem navazují přátelské vztahy. Potenciál v podnikání s místními produkty je zde velký a stále málo využitý. Obce se ve větší míře k novým nápadům stavějí otevřeně a místní produkty by podpořily. 

Významnou spádovou oblastí pro zaměstnání je (včetně Prahy) Rakovník, kde sídlí několik velkých firem specializujících se na výrobu spotřebního zboží, nebo automobilových komponentů. Snadný přístup k pracovním místům v Praze může být i důvodem, proč zde přednost před podnikáním dostane zaměstnání i s nutností každodenního dojíždění. V minulosti se Rakovnicko muselo vypořádat s velkým omezením tradičního podniku pro výrobu keramiky. V současné době nejsou výrobní areály na periferii z velké části nijak využité. Velké firmy v regionu poskytují velký počet pracovních míst. Mezi významné a tradiční podniky se řadí dva největší pivovary v okrese Rakovník. 

Cíle:

 • Dostatečná kapacita sociálních zařízení pro seniory
 • Dostatečná kvalita stravovacích zařízení v obcích
 • Více podnikatelů vyrábějících místní produkty

Dotace

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5