MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

schválení

Finální verze koncepční části Strategie CLLD MAS Rakovnicko na období 2021 - 2027 je ke stažení ve složce Dokumenty
čára

NÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka a Kristýna

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko
čára

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Místní dědictví

Potenciál regionu v oblasti místního dědictví je obrovský. Vysoký počet registrovaných kulturních památek, chráněných území přírody a industriálních stop souvisejících s dlouholetou tradicí chmelařství a pivovarnictví, těžby žuly. Zachování rozsáhlého památkového fondu představuje enormní úsilí vlastníků památek a potřebu finančních prostředků. Omezené finanční prostředky na záchranu kulturního dědictví a obtížné využití budov a areálů v současných podmínkách znamená, že nezbývá než volit dílčí řešení a zabývat se záchranou nejvýznamnějších objektů.

Církevní stavby (kostely, kaple) tvoří dominanty řady obcí. Jejich využití pro církevní život je již jen sporadické, s výjimkou měst a kostelů patřících jesenické farnosti. Údržba kostelů je v mnoha případech prováděna s finanční účastí obcí, které v individuálních případech mají zájem o získání sakrálních staveb do vlastnictví z důvodu jejich zachování a využití pro kulturní akce. Právě pořádání benefičních akcí je zdrojem menších částek využívaných pro nejnutnější opravy střech, oken a dalších konstrukcí. 

Seznam zmapovaných drobných sakrálních staveb (projekt MAS Rakovnicko) obsahuje stovky položek a převážná část jich je v neudržovaném stavu. Jejich obnova je postupným a dlouhodobým procesem, který je příležitostí pro malé komunitní projekty podporované granty nadací za účasti zájmových sdružení, obcí, drobných podnikatelů a aktivních jedinců. Vyskytují se ale případy devastace a poškozování již obnovených drobných památek, což je známkou absence již desítky let chybějící sounáležitosti obyvatel se svým okolím. 

V řadě případů je nezvratný proces chátrání způsoben nevyjasněnými nebo problematickými vlastnickými vztahy. Jejich vyřešení může přispět k postupné, i když finančně náročné stavební obnově (viz projekt Zámek Olešná). 

Je zřejmé, že vedle využití památek jako objektů interpretace místního dědictví (expozice, muzea), bude nezbytné hledat i další možnosti využití z ekonomických důvodů. Například v oblasti cestovního ruchu (ubytování a stravování), řemeslné výroby, kulturního života, bydlení apod.

Chráněná území přírody na území MAS mají vysokou atraktivitu. Ideální poloha vůči Praze a dalším centrům, původní příroda, čisté životní prostředí. Jde o prostor ideální pro aktivní turistiku (cykloturistika, nordic walking, vodáctví) spojenou se zážitky (pověsti, tajemná místa), což je příležitost pro aktivity místních průvodců. 

Region prozatím dostatečně nevyužívá potenciál chmelařství, pivovarnictví a dalších industriálních stop (mlýny, vodárny, lomy). Obnova historických sušáren, interpretace původního pěstování a sklizně chmele jsou příležitostí pro konání akcí pro veřejnost (dočesné). Důležité bude sledovat synergické efekty - provázanost projektů. S interpretací a projekty zachování tradice chmelařství bude úzce souviset projekt záchrany muzejní železnice Kolešovka (železniční muzeum Kněževes a Lužná u Rakovníka).

V oblasti místního dědictví bude prioritou:

 • spolupráce s NPÚ (hrad Křivoklát, hrad Krakovec, Hamousův statek Zbečno) = využití objektů v oblasti interpretace místního dědictví, konání akcí
 • spolupráce s orgány ochrany přírody (CHKO Křivoklátsko) = vzdělávací programy, místní průvodcovství, turistická infrastruktura
 • spolupráce s církvemi = záchrana a využití sakrálních staveb v obcích
 • spolupráce s obcemi = záchrana místního dědictví = příprava individuálních projektů, partnerství na projektech
 • spolupráce s aktivním sdruženími (např. Vlastivědný sbor Rakovnicka) = příprava a realizace menších projektů
 • spolupráce s aktivními jedinci = údržba a dohled nad obnovenými památkami = "adopce"
   

Projekty obnovy místního dědictví jsou významnou příležitostí pro:

 • víceúčelové využití objektů (expozice, bydlení, prostory pro vhodné obory podnikání, kulturní život)
 • místní podnikatele (zednictví, kamenictví, kovářství, tesařství, truhlářství, práce v krajině, průvodcovství)
 • vzdělávání = spolupráce se školami (exkurze), akce pro obyvatele (vycházky, výlety)

Dotace

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5