MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

čáraNÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka, Kristýna a Monika

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko 😉
čára...a také jsme dne 26.7.2021 předložili řídícímu orgánu koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko na nové programové období 2021 - 2027Zde uveřejňujeme, co je v procesu příprav na následující programové období nového 👍 
čára❗️ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI V 6. VÝZVĚ PRV BYL UKONČEN ❗️
* Celková alokace této výzvy je Kč 30 080 112,- * Přijato bylo 64 projketů v celkové výši Kč 52 396 373,- *
37 projektů ve fichi č. 2 -  Zemědělský podnik, 9 projektů ve fichi č. 10 - Podnikání, 2 projekty ve fichi č. 14 - Zemědělská infrastruktura, 1 projekt ve fichi č. 15 - lesnická infrastruktura a 15 projektů ve fichi č. 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
Seznam přijatých projektů naleznete zde (50.32 kB)
Právě probíhá administrativní kontrola žádostí a kontrola přijatelnosti na RO SZIF. Výsledek o doporučení projektů k podpoře ke shlédnutí zde (74.03 kB)

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Kultura, sport, volný čas

Setkávání lidí patřilo odjakživa k základům kulturního vyžití každé obce či města. V dřívějších dobách to byl jediný způsob, jak se dostat k informacím z dění obce. Postupem času vývojem techniky si lidé zvykli informace získávat prostřednictvím médií a osobní setkávání upadá. Právě z toho důvodu je potřeba tento zvyk oživovat, obnovovat a nepodceňovat důležitost osobní komunikace s druhými.

Společenský život v obci se utužuje zejména díky pořádání plesů, zábav, posezení u táboráků a dalších kulturních akcí. Lidé se také setkávají při různých sportovních utkáních či soutěžích. Akce pořádá buď samotná obec, ale zpravidla nějaký spolek dobrovolníků, kterému není lhostejné dění v obci a usiluje o setkávání lidí a stmelení. Téměř v každé obci na Rakovnicku je hasičský sbor, fotbalový klub a v obcích disponující rybníky i rybářský spolek, tam, kde mají poblíž lesy také myslivecký spolek. Působnost v těchto spolcích zpravidla bývá záležitostí nejen zájmu, ale také rodinných tradic (často jsou v hasičích členové několika rodinných generací). Prostřednictvím spolků a sdružení se obyvatelé nejen setkávají, ale také vyvíjejí společnou aktivitu při pořádání akcí a prezentují tak obec navenek.

Nejen kulturní a společenský, ale zejména duchovní přínos zajišťuje církev. Prostřednictvím bohoslužeb a komorních koncertů otevírá dveře všem a patří mezi další, kteří se starají o to, aby lidé měli k sobě navzájem blíže. O kostelích, kapličkách a dalších památkách se dozvíte v tématu Místní dědictví.

Častým problémem obcí v souvislosti s pořádáním akcí (kulturních či sportovních):

 • nedostatek zázemí (budov sportovišť) pro konání akcí – obce mnohdy nemají k dispozici prostory pro setkávání (Této problematice týkající se staveb a ploch pro kulturu, sport a volný čas se budeme věnovat v tématu Měst a obcí)
 • nedostatek zájmu a chuti ze strany obyvatel
 • nezajímavé zaměření nově vzniklého spolku

Cíl:

 • obnovit sounáležitost obcí a obyvatel
 • obnovit a udržovat přirozeného setkávání lidí v obci
 • vyvolat zájem u obyvatel a stmelovat je
 • propagovat činnost spolku/sdružení a setrvat v činnosti (obnovovat staré tradice, přicházet s novými nápady, inovacemi, přilákat více lidí, zaujmout)

Dotace

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5