MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

MAS Rakovnicko

Jsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka, Kristýna a Monika


podporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko 😉

...a také právě teď pracujeme na Strategii nového programového období 2021 - 2027. Zde budeme uveřejňovat, jak přípravy postupují a co je nového 👍 

Pomohlo by nám, pokud bychom znaly váš názor na navržené rozvojové potřeby. K tomuto účelu jsme si pro vás připravily dotazník. Pro všechny, kteří by byli ochotni se s námi o svůj názor podělit, je odkaz na dotazník zde.
Děkujeme 😊

❗️UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ZÁJEMCE O DOTACE❗️
Dne 8.2.2021 byla vyhlášena 6. výzva PRV. Příjem žádostí probíhá od 1.3.2021 do 16.4.2021. Více informací naleznete zde.

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Více o komunitně vedeném místním rozvoji

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ - CLLD

 
CLLD je zkratka pro "Komunitně vedený místní rozvoj"specifický nástroj používaný na subregionální úrovni a je doplňkovým opatřením k dalším aktivitám na podporu rozvoje na místní úrovni. CLLD může mobilizovat a zapojit místní komunity a organizace do doplnění cílů strategie Evropa 2020, jako je inteligentní a udržitelný rozvoj podporující začlenění, posilování území soudržnosti a dosahování konkrétních cílů politiky. 

 

 • se zaměřuje na konkrétní subregionální území
 • je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni nepředstavují ani veřejné orgány definované podle vnitrostáttních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv
 • se uskutečňuje na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
 • je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál, zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci

Ve specifických typech území je tedy účelné, aby docházelo ke koncentraci intervence, zacílené na daný problém napříč programy. V českém kontextu jsou těmito nástroji Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), které jsou realizovány na základě zpracované a schválené integrované strategie naplňované projekty. 

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních je komunitně vedeným místním rozvojem myšlena ucelená soustava operací za účelem splnění cílů a potřeb na místní úrovni, která přispívá k dosažení strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a která je koncipována a prováděna místní akční skupinou.

Nastavení CLLD se v roce 2015 dopracovalo, 1. 8. 2015 byla vyhlášena výzva pro příjem žádostí o podporu Strategií CLLD s příjmem od 1. 9. 2015.

CLLD je realizován nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale i prostřednictvím dalších operačních programů v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. Integrovaný nástroj CLLD je nastaven v Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a Integrovaném regionálním operačním programu. 

Dotace

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4