MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

                                         ❗️ ZVEME OBYVATELE RAKOVNICKA K DISKUSI U KULATÉHO STOLU ❗️

pozvánka

👉Aktuální znění rozvojových potřeb ke stažení zde (91.81 kB)👈
👉Pozvánka ke kulatému stolu ke stažení zde (946.16 kB)👈

čáraNÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka, Kristýna a Monika

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko 😉
čára...a také právě teď pracujeme na Strategii nového programového období 2021 - 2027. Zde budeme uveřejňovat, jak přípravy postupují a co je nového 👍 
čára❗️ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI V 6. VÝZVĚ PRV BYL UKONČEN ❗️
* Celková alokace této výzvy je Kč 30 080 112,- * Přijato bylo 64 projketů v celkové výši Kč 52 396 373,- *
37 projektů ve fichi č. 2 -  Zemědělský podnik, 9 projektů ve fichi č. 10 - Podnikání, 2 projekty ve fichi č. 14 - Zemědělská infrastruktura, 1 projekt ve fichi č. 15 - lesnická infrastruktura a 15 projektů ve fichi č. 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
Seznam přijatých projektů naleznete zde (50.32 kB)
Právě probíhá administrativní kontrola žádostí a kontrola přijatelnosti. Výsledek o doporučení projektů k podpoře bude znám cca v půlce června.

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Doprava

Bezpečná doprava a cyklodoprava

Cílem je zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích a městech, přispívání ke snižování emisí z dopravy pořizováním nízkoemisních či bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu a vytvoření moderních cyklostezek pro podporu cyklistické dopravy do zaměstnání, do úřadů a do škol. 

Podporované aktivity:

 1. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - výstavba komunikací pro cyklisty a liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací;
 2. Opatření ke zvyšování bezpečnosti dopravy - rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

Projekty budou podpořeny v rámci realizace Opatření CLLD 4 Doprava.

Na každou z aktivit lze podat jeden projekt, aktivity mezi sebou nelze kombinovat.

V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná a konzultovat svůj projekt s kanceláří MAS Rakovnicko. 

Konzultační osoba: Simona Dvořáková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
Konzultace jsou zdarma. 

Dokumentace pro žadatele a příjemce: 

 • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
 • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
 • Znění právě vyhlášené Výzvy MAS Rakovnicko na podporu opatření CLLD 4 Doprava
 • Právním aktem vydaným ŘO IROP podpořeným žadatelům

 

IROP publicita

Dotace

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4