MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

MAS Rakovnicko

Jsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka, Kristýna a Monika


podporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko 😉

...a také právě teď pracujeme na Strategii nového programového období 2021 - 2027. Zde budeme uveřejňovat, jak přípravy postupují a co je nového 👍 

Pomohlo by nám, pokud bychom znaly váš názor na navržené rozvojové potřeby. K tomuto účelu jsme si pro vás připravily dotazník. Pro všechny, kteří by byli ochotni se s námi o svůj názor podělit, je odkaz na dotazník zde.
Děkujeme 😊

❗️UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ZÁJEMCE O DOTACE❗️
Dne 8.2.2021 byla vyhlášena 6. výzva PRV. Příjem žádostí probíhá od 1.3.2021 do 16.4.2021. Více informací naleznete zde.

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Šablony II

Šablony II

Shrnutí nejdůležitějších informací

Výzva Šablon II plynule navázala na předchozí výzvu a opětovně se zaměřuje na podporu společného vzdělávání, nových metod ve výuce, osobnostně profesního rozvoje pedagogů, spolupráci s rodiči a veřejností, propojení teoretické výuky s praxí a zapojení odborníků do výuky. Pro tyto projekty je alokováno 6 miliard korun s rozdělením 580 milionů Kč pro více rozvinuté regiony (tedy hlavní město Prahu) a 5 420 milionů korun pro regiony méně rozvinuté.  K 3. prosinci 2018 je zbývající alokace 3 127 milionu Kč pro oblasti mimo hlavní město Prahu.

 

Hlavními rozdíly mezi první a touto aktuální výzvou je rozšíření oprávněných žadatelů, snížení minimální výše celkových výdajů (mohu žádat o méně financí), naopak navýšení maximální výše finanční podpory u základních a mateřských škol a některé nové druhy šablon.

 

Jaké jsou způsobilé aktivity?

 

 • Personální podpora
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
 • Aktivity rozvíjející ICT
 • Zájmové a rozvojové aktivity: projektové dny ve školy i mimo školu/ŠD/ŠK/SVČ
 • Spolupráce s rodiči a s veřejností

 

Šablony pro jednotlivé žadatele jsou podrobně popsány v příloze č. 3 Výzvy: Přehled šablon a jejich věcný výklad. U každé šablony je zde uveden cíl a popis realizace aktivity, cílová skupina, výstup aktivity včetně způsobu dokládání tohoto naplnění tohoto výstupu ve zprávách o realizaci i při kontrole na místě, indikátor výstupu a celkové náklady na aktivitu.

 

Kdo může žádat?

Způsobilými žadateli jsou mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání tedy střediska volného času, školní družiny a školní kluby. U všech za podmínky, že nejsou zřizované organizačními složkami státu či MŠMT.

 

Kolik mohu žádat?

Výpočet maximální možné alokace je pro mateřské a základní školy 300 tisíc Kč za subjekt + 2 500 Kč za každé dítě/žáka. Základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání mohou žádat o 100 tisíc Kč + 1 800 Kč za každé dítě/žáka. Minimální alokace je pro všechny žadatele 100 tisíc Kč. Žadatelé mají v této výzvě nulovou spoluúčast, jsou stoprocentně dotovaní a nemusejí žádnou část doplácet z vlastního rozpočtu.

 

Kdy mohu žádat?

Projekt do Šablon II lze podat od února letošního roku s tím, že projekt musí začínat až po ukončení projektu Šablon I. Nejzazší termín pro podání žádosti je 28. června 2019. Nejdříve však musí žadatel splnit podmínku vyplnění dotazníkového šetření. To žadateli vyhodnotí jeho silné a slabé stránky, na které se v rámci realizace šablon musí následně zaměřit. Dotazníky včetně pokynů pro jejich zpracování jsou uvedeny zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm.

Datum vložení: 13. 12. 2018 16:58
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2018 16:59
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Dotace

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4