MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

ČBRegistrace na letošní ročník Čisté Berounky byla spuštěna! 

Vyplňte registrační formulář a přidejte se k nám!

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1 - registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090, který je financován Evropskou unií prostřednictvím operačního programu                           OPTP 2021 - 2027.

V únoru se obcím otevře možnost žádat o dotační podporu na vybudování sociálního bydlení

102. výzva IROP - sociální bydlení II. bude žadatelům otevřena celý rok!

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, jako řídící orgán operačního programu IROP vyhlašuje v průběhu února 102. výzvu IROP – sociální bydlení II. Cílem výzvy je podpora realizace projektů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb a podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit (osoby zcela bez přístřeší, osoby žijící v nevyhovujících podmínkách nebo v nestabilním bydlení, osoby ohrožené domácím násilím, osoby po výstupu z výkonu trestu, osoby po opuštění dětského domova či pěstounské péče a mnoho dalších). 

-       příjem žádostí probíhá v období od 21. 2. 2024 – 21. 2. 2025

-       Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2028. Časová způsobilost nákladů je již od 1. 1. 2021. 

-       Maximální míra podpory 70% z celkových způsobilých výdajů, pro žadatele z řad obcí, krajů či organizací zřizovaných obcemi / kraji. 

-       Předmětem podpory je výstavba nových sociálních bytů, případně adaptace stávajících prostor (bytových či nebytových) pro potřeby sociálního bydlení. Nákup nemovitosti pro vybudování sociálního bydlení. Pořízení základního vybavení bytových jednotek, včetně nábytku.

-       Oprávněnými žadateli jsou: obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji, příspěvkové organizace organizačních složek státu, církve, církevní organizace, nestátní neziskové organizace (prokáží nepřetržitou historii v poskytování sociálního bydlení nebo realizaci projektu sociálního bydlení z OPZ v délce minimálně 5 let). 

-       Maximální a minimální výše celkových způsobilých nákladu na projekt  v rozmezí 500 000,- Kč až 90 000 000,- Kč. 

Celý text výzvy včetně obecných a specifických pravidel je k dispozici na webu IROP

 

 

Datum vložení: 2. 2. 2024 13:22
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2024 13:47
Autor: Lucie Paterová

Aktuality

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31