Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Prvky sídelní zeleně mohou být podpořeny přes MAS

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
MAS RakovnickoNové dotace

Plénum MAS Rakovnicko dne 3. 5. 2018 schválilo přijetí programového rámce Operačního programu životní prostředí a začlenění do Strategie CLLD. Celkem bylo MAS nabídnuto ze strany Ministerstva životní prostředí 10 milionů Kč k rozdělení mezi 3 aktivity (ÚSES a biocentra, biokoridory; protierozní opatření; sídelní zeleň). Programový výbor na svém jednání doporučil realizaci pouze jednu ze tří aktivit,  a to aktivitu 4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Plénum MAS Rakovnicko následně na svém jednání přijalo stejný závěr, jako Programový výbor, a schválilo změnu Strategie rozšířenou o podporu právě na tuto aktivitu. 

 

V současné době kancelář MAS Rakovnicko mapuje zájem o realizaci této aktivity a předběžné výsledky, které by 10 milionová podpora mohla území přinést. 

 

V rámci projektů mohou žadatelé získat dotaci na tyto výdaje:

 • Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetření stromů a keřů.

 • Jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, vytváření vodních a mokřadních biotopů, prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody.

 • Jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 • Jako součást realizace zeleně doplnění bylinného patra.

 • Jako součást realizace zeleně pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře.

 • Jako součást realizace zeleně přeměna ploch, které funkčně propojují prvky veřejné zeleně.

 

Způsobilí žadatelé:

 • obec
 • dobrovolný svazek obcí
 • organizační složka státu
 • státní podnik
 • státní organizace
 • veřejná výzkumná instituce
 • veřejnoprávní instituce
 • Příspěvková organizace
 • škola, školské zařízení
 • NNO
 • církev, náboženská společnost
 • podnikatelský subjekt, fyzická osoba podnikající
 • obchodní společnost, družstvo

 

Minimální výše projektů je 100.000,- Kč způsobilých výdajů a maximální alokace k vyčerpání je 10 milionů Kč. Dotace tvoří 60 % celkových způsobilých výdajů.

 


Vytvořeno: 8. 5. 2018
Poslední aktualizace: 8. 5. 2018 14:26
Autor: MAS Rakovnicko 1