Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Posílení alokace na dopravu a další financování dětských skupin

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
Závěry z hlasování Pléna MAS

Nejvyšší orgán MAS při svém per rollam hlasování schválil zásadní změnu k opatření CLLD 4 Doprava a CLLD 18 Prorodinná opatření. 

Změny pro opatření CLLD 4 Doprava

Opatření CLLD 4 Doprava podporuje projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti pěší, cyklistické i motorové dopravy a výstavbu cyklostezek. O podporu výstavby nové cyklostezky ze zdrojů CLLD v území již není takový zájem, a navíc zbývající alokace není dostatečná vzhledem k větší finanční náročnosti těchto typů projektů. Nicméně v posledních 2 letech území jasně dalo najevo zoufalou potřebu budování nových a rekonstrukce stávajících nevyhovujících chodníků v obcích do 2 tis. obyvatel. Jak je tato potřeba vidět? Do výzev MAS Rakovnicko na opatření CLLD 4 stále chodí projekty na chodníky a některé z nich již dokonce kvůli nedostatečné alokaci nemohly být podpořeny. MAS Rakovnicko ve svých výzvách obdržela 9 žádostí o podporu zaměřených na budování či rekonstrukce chodníků za celkem 19 581 881 Kč, z toho 3 nemohly být podpořeny právě z důvodu nevystačující alokace, která byla "pouhých" 13 810 520 Kč.  

Po poslední 9. výzvě zbylo v opatření 2,742 mil. Kč vzhledem k nemožnému podpoření hraničního projektu, na který nezbylo 100% požadované částky, ale pouze její polovina, bude tato částka rozdělena znovu v další výzvě MAS. Navíc toto opatření posílí nevyčerpané finanční prostředky z jiných opatření, a to celkem o 2,287 mil. Kč. Další výzvu předpokládá kancelář MAS vyhlásit na podzim 2020, a to na částku 5,029 mil. Kč. 
Změny pro opatření CLLD 8 Sociální podnikání - investice

Vzhledem k dosavadní podpoře pouze 1 projektu a absenci dalších projektových záměrů v konzultacích rozhodlo Plénum MAS svým usnesením k převodu nevyčerpaných finančních prostředků na jiná opatření. Z původní alokace 3 410 999 Kč se alokace snižuje na 1 123 937 Kč a nevyčerpaných 2,287 mil. Kč je přesunuto právě na opatření CLLD 4 Doprava.

Novinka pro podpořený projekt zaměřený na vznik Dětské skupiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto garat operačního programu Zaměstnanost oslovilo MAS Rakovnicko s žádostí o nalezení způsobu financování chodu dětské skupiny v tzv. meziobdobí, tzn. po ukončení financování z výzvy MAS a před platností zákona o financování dětských skupin. Plénum MAS ve svém usnesení rozhodlo o úpravě Strategie dle požadavků MPSV a přesunu nevyčerpaných finančních prostředků z opatření na podporu zaměstnanosti, sociálních a terénních pracovníků právě na novou výzvu pro zajištění financování chodu již vzniklých dětských skupin. 

 


Vytvořeno: 6. 5. 2020
Poslední aktualizace: 6. 5. 2020 09:27
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona