Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Místní akční skupina Rakovnicko - jednodušší cesta k dotacím

Místní akční skupina Rakovnicko vznikla v roce 2006 jako projev zájmu aktivních jedinců začít přenášet odpovědnost za rozvoj Rakovnicka na úroveň samotného regionu. MAS Rakovnicko prošla nejdříve v letech 2006 a 2007 takzvaným osvojováním schopností a tento projekt zakončila zpracováním první rozvojové strategie Rakovnicka.

V následujícím roce se místní akční skupina pokusila prosadit do Programu rozvoje venkova prostřednictvím Strategického plánu Leader MAS Rakovnicko. Realizaci strategického plánu však mohla zahájit až po dodatečném rozšíření počtu místních akčních skupin, které byly do programu Leader zařazeny dodatečně.

Od roku 2009 bylo na Rakovnicku prostřednictvím místní akční skupiny podpořeno 43 projektů obcí, zájmových sdružení a farmářů. Vedle toho se MAS Rakovnicko stala úspěšným realizátorem dnes již deseti projektů spolupráce podporovaných rovněž z Programu rozvoje venkova.  

Místní akční skupina Rakovnicko patřila v programovém období 2007 - 2013 mezi nejlépe hodnocené místní akční skupiny v České republice. Stala se v roce  držitelem ocenění Nejlepší MAS věnované ministrem zemědělství. Na prahu konce programového období 2007 - 2013 a začátku období nového byla MAS Rakovnicko označována jako vzorově fungující MAS v Česku. 

Během realizace strategického plánu Leader se MAS Rakovnicko podařilo uvést na trh vlastní značku regionálních produktů To pravé, zvýšit povědomí o tradici chmelařství a pivovarnictví na Rakovnicku, zpracovat soupis pamětihodností a přírodních zajímavostí Rakovnicka, vytrvale podporovat rozvoj turistiky na Křivoklátsku a Rakovnicku, převzít organizaci dobrovolnického vodáckého čištění řeky Berounky pod názvem Čistá Berounka. Vybavením pořízeným z projektu spolupráce začala MAS v období let 2009 - 2014 aktivně podporovat na Rakovnicku konání řady tradičních i zbrusu nových akcí pro veřejnost.       

Partneři MAS Rakovnicko rozhodli ještě před ukončením Leaderu 2007 - 2013 o pokračování činnosti místní akční skupiny i v programovém období 2014 - 2020.  

Nové programové období bylo zahájeno projednáváním územní působnosti s obcemi Rakovnicka, zpracováním nové strategie rozvoje a vytvářením nové organizační struktury MAS. Podrobnosti ke všem těmto zmíněným krokům a dalším aktivitám MAS Rakovnicko jsou obsaženy v jednotlivých záložkách těchto webových stránek.

Nositelem a takzvaným zastřešujícím subjektem MAS Rakovnicko je od roku 2008 obecně prospěšná společnost Rakovnicko. Místní akční skupinu zřídili jako samostatnou organizační složku zakladatelé společnosti v zakladatelské smlouvě a působnost MAS je podrobněji upravena ve statutu společnosti, který vydává správní rada.

 

STRUČNÁ STATISTIKA

  • 77 obcí v územní působnosti MAS;
  • ​celková rozloha MAS činí 857,68 km2;
  • v území MAS žije 54471 obyvatel;
  • hustota obyvatelstva činí 63,5 obyvatele na km2;
  • 50 obcí MAS má méně než 500 obyvatel
  • 32 obcí MAS má méně než 250 obyvatel