Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Metoda Leader - rozhoduje se na venkově

Místní akční skupiny jsou na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region metodou LEADER.

LEADER = Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku

Základní principy metody LEADER

  • aplikace přístupu zdola nahoru - o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby;
  • aktivní partnerství veřejných a soukromých subjektů;
  • existence místní rozvojové strategie;
  • pořádání integrovaných a vícesektorových akcí;
  • uplatňování inovativnosti - hledání nových řešení problémů venkovských regionů;
  • využití síťování - výměny zkušeností mezi skupinami LEADER;
  • realizace projektů spolupráce - společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemí.


Jak to funguje?

Nejprve je ze zástupců obcí, zájmových sdružení a podnikatelů vytvořeno místní partnerství a .zvoleny orgány místní akční skupiny. Následně je ve spolupráci s obcemi vytvořeno území působnosti. Další fází je zpracování strategie rozvoje, to jest přehledu cílů, priorit a opatření, které jsou důležité pro obyvatele v území MAS. Pakliže místní akční skupina splní formální náležitosti pro činnost MAS a předloží kvalitní strategii komunitně vedeného místního rozvoje obdrží na realizaci strategie finanční prostředky. Zástupci místní akční skupiny pak tyto finanční prostředky sami rozdělí na vybrané projekty obcí, spolků a podnikatelů. Veškeré služby, informace a poradenství členům MAS a žadatelům o dotaci poskytuje bezplatně kancelář MAS.

Místní akční skupina

LEADER MAS Rakovnicko