Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Historie a památky

Historie a památky

Historie a památky

Poznávání historie a stavitelských památek Rakovnicka je fascinující dlouhá cesta proti proudu času. Hrad Křivoklát, jedno z nejvýznamnějších královských sídel české historie, gotická perla mezi hrady. Krakovec, jehož architektura je posledním krokem ve vývoji českých hradů, poslední útočiště Mistra Jana Husa. Romantické trosky hradu Týřova a Jenčova, tajemnostmi opředené torzo strážního hradu Džbán. Empírový zámek Slabce, kterému působivou kulisu vytváří anglický park. Zámek v Olešné, který začíná po letech chátrání ožívat. Zámeček Svatý Hubert u Jesenice, bývalá lovecká rezidence hrabat Černínů.

Řadu cenných stavitelských památek má město Rakovník. Gotický chrám svatého Bartoloměje s dřevěnou zvonicí, nejcennější v Česku a považovanou za přední stavbu tohoto druhu v Evropě, dvě gotické brány - Pražskou a Vysokou s vyhlídkovým ochozem ve výšce 46 m, barokní radnici a řadu měšťanských domů na Husově náměstí.

Hranice Česka svým významem přesahují pravěké kamenné řady u Kounova, čtrnáct několik set metrů dlouhých megalitických linií z křemencových balvanů, pro které hledají odborníci i laici vysvětlení už desítky let. Drobnou, ale věhlasem proslulou památkou je opuková hlava keltského héroa, objevená v roce 1943 u Mšeckých Žehrovic. 

Zajímavá místa najdou na Rakovnicku i příznivci vojenské historie. Opevnění města Rakovníka, husitské valy u Kůzové, osobnost rozvědčíka Jaroslava Fraňka z Nezabudic, pomník parašutisty Arnošta Mikše u Požárů, bitva u Rakovníka, poslední před osudovým střetem na Bílé Hoře v roce 1620.

Z lidové architektury a historického venkovského urbanismu je nejvýznamnější stavbou Hamousův statek ve Zbečně, který patří k nejcennějším roubeným domům ve středních Čechách. Za prohlídku stojí venkovská památková zóna ve Skryjích a Rousínově. Unikátem jsou opukové domy a hospodářská stavení na severu Rakovnicka.

Stovky položek obsahuje naše databáze památek. Najdete v ní informace o známých, méně známých i zapomenutých svědcích zdejší historie.