Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Výzva MAS Rakovnicko - Sociální podnikání I.

Typ: MAS Rakovnicko
Výzva č. 6 OPZ Sociální podnikání neinvesticeOperační program zaměstnanost

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS

A00/03_16_047/CLLD_16_02_020

Název výzvy MAS

Výzva MAS Rakovnicko – Sociální podnikání I.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

Alokace výzvy 3 411 000,- Kč

 

Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 9. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

24. 9. 2019, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

24. 9. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 11. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

24 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

 

Výčet podporovaných aktivit

4.    Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

4.1 Integrační sociální podnik
4.2 Environmentální sociální podnik

 Výše podpory

Min. 85% Evropský podíl, dále 0-15% Státní rozpočet a 0-15% spoluúčast příjemce (záleží na typu žadatele, viz znění výzvy).

Způsobilí žadatelé

Osoby samostatně výdělečně činné; obchodní korporace; podnikatelé v zemědělství; obce; svazky obcí; nestátní neziskové organizace; Sociální podniky.

Cílové skupiny

Integrační sociální podnik:

 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané;
 • Osoby se zdravotním postižením;
 • Osoby v nebo po výkonu trestu;
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení;
 • Osoby pečující o jiné závislé osoby;
 • Osoby pečující o malé děti;
 • Osoby ohrožené vícenásobnými riziky;

Environmentální sociální podnik:

 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané;
 • Osoby se zdravotním postižením;
 • Osoby v nebo po výkonu trestu;
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení;
 • Osoby pečující o malé děti;
 • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let;
 • Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě;
 • Osoby pečující o jiné závislé osoby;
 • Osoby ohrožené vícenásobnými riziky.

Více informací ve výzvě MAS. V případě žádosti o konzultaci se obracejte na +420 606 788 143, nebo dvorakova(at)mas-rakovnicko.cz.


Přílohy

Vytvořeno: 16. 5. 2019
Poslední aktualizace: 24. 9. 2019 08:33
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona