Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Výzva MAS Rakovnicko - Sociální a terénní pracovníci - II.

Typ: MAS Rakovnicko
Výzva 4 - OPZ - Sociální a terénní pracovníciOperační program zaměstnanost

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS

999/03_16_047/CLLD_16_02_020

Název výzvy MAS

Výzva MAS Rakovnicko – Sociální a terénní pracovníci – II.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

Alokace výzvy 5 117 970,- Kč

 

Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS

28. 8. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

28. 8. 2019, 14:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

28. 8. 2019, 14:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 10. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

 

Výčet podporovaných aktivit

  1. 1.    Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb 
    a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování

    1.1 Sociální služby
    1.2    Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování

 Výše podpory

Min. 85% Evropský podíl, dále 0-15% Státní rozpočet a 0-15% spoluúčast příjemce (záleží na typu žadatele, viz znění výzvy).

Způsobilí žadatelé

Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních služeb, školy a školská zařízení.

Přičemž pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb (aktivita 1.1) jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cílové skupiny

osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním), osoby s kombinovanými diagnózami, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách,  bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby opouštějící institucionální zařízení,  osoby ohrožené vícenásobnými riziky, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé.

Více informací ve výzvě MAS. V případě žádosti o konzultaci se obracejte na +420 606 788 143, nebo dvorakova(at)mas-rakovnicko.cz.


Přílohy

Vytvořeno: 16. 5. 2019
Poslední aktualizace: 29. 8. 2019 17:50
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona