Obsah

Výzva MAS Rakovnicko - Hasiči

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
MAS RakovnickoIntegrovaný regionální operační program

MAS Rakovnicko vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Rakovnicko - IROP - Hasiči".

 

Operační program 06 Integrovaný regionální operační program
Nadřazená výzva IROP - (06_16_076) - 69. výzva IROP - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
Opatření SCLLD 11 Hasiči
Typ výzvy  Kolová
Datum a čas vyhlášení výzvy 1. 10. 2018 12:00
Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu 1. 10. 2018 12:00
Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu 31. 1. 2019 12:00
Celková alokace výzvy MAS 3.157.890,- Kč
Dotace 95 %, ex post financování
Technické prostředí mseu.mssf.cz
Území realizace projektu Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

 

Podporované aktivity:

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému
Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.
    

Způsobilí žadatelé:

Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen "JSDH") kategorie II a III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

 

Dokumentace pro žadatele:

Specifická pravidla a přílohy, obecná pravidla ZDE

Hodnocení žádostí bude probíhat dle aktuálních platných interních postupů MAS. 


Přílohy

Vytvořeno: 9. 10. 2018
Poslední aktualizace: 9. 10. 2018 12:51
Autor: MAS Rakovnicko 1