Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

8. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Komunitní centra

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
Seminář k výzvě Komunitní centraIntegrovaný regionální operační program

MAS Rakovnicko vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o dotaci

8. Výzva MAS Rakovnicko - IROP - Komunitní centra

Výzva MAS č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

 

Operační program

06 Integrovaný regionální operační program

Nadřazená výzva

IROP - (06_16_074) - 65. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Opatření SCLLD

6 Komunity

Typ výzvy 

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy

1. .10. 2019 12:00

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

1. 10. 2019 12:00

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

31. 12. 2019 12:00

Celková alokace výzvy MAS

5 932 077,- Kč

Dotace

95 %, ex post financování

Technické prostředí

mseu.mssf.cz

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

Aktivita Rozvoj komunitních center

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury
 • komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 • nákup pozemků, budov a staveb
 • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, vybavení pro zajištění provozu zařízení.

 

Žádosti o podporu žadatelé předkládají prostřednictvím MS2014+ (mseu.mssf.cz) do následujících výzev:
 • Výzva IROP - (06_16_072) - 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD.“ - SC4.1
 • V těle žádosti v levém menu zadat do Výběr podvýzvy č. 244/06_16_072/CLLD_16_02_020 - 8. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Komunitní centra

Způsobilí žadatelé:

 • Obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve
 • Církevní organizace

Dokumentace pro žadatele:

1. Obecná pravidla, povinné přílohy

2. Specifická pravidla, povinné přílohy

3. Hodnoticí kritéria pro věcné hodnocení projektů

4. Hodnoticí kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti

5. Znění výzvy 

V případě, že soubory v pdf nejdou otevřít, stáhněte jej nejdříve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat.

Seminář pro žadatele

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 31. 10. 2019 od 13:00 v kanceláři MAS Rakovnicko (Lubenská 2250, Rakovník 269 01). Registraci proveďte na 606 788 143, nebo dvorakova/at/mas-rakovnicko.cz (/at/ nahraďte zavináčem).

PRV

 


Přílohy

Vytvořeno: 2. 9. 2019
Poslední aktualizace: 16. 10. 2019 09:17
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona