Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

7. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
Výzva č. 7 Sociální podnikáníIntegrovaný regionální operační program

MAS Rakovnicko vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o dotaci

7. Výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

 

1. Podporované aktivity:

  • Vznik nového sociálního podniku

založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem

  • Rozšíření podniku

v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
- rozšíření nabízených produktů a služeb,
- rozšíření prostorové kapacity podniku,
- zavedení nových technologií výroby,
- zefektivnění procesů podniku.
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

  •  Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

 

2. Termín vyhlášení výzvy:

  • 17. 5. 2019 od 12:00

3. Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 

  • od 17. 5. 2019 12:00 do 9. 8. 2019 do 12:00 hod.

 

4. Žádosti o podporu žadatelé předkládají prostřednictvím MS2014+ (mseu.mssf.cz) do následujících výzev:

  • Výzva IROP - (06_16_074) - 65 „Sociální podnikání - integrované projekty CLLD.“ - SC4.1
  • V těle žádosti v levém menu zadat do Výběr podvýzvy č. 100/06_16_074/CLLD_16_02_020 7. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

 

5. Finanční alokace na výzvu:

3 410 999,50,- Kč

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů Výzvy č. 7 v pátek 31. 5. 2019 od 9:30 hodin v kanceláři MZE Lubenská 2250, 269 01 Rakovník. Registrace je nutná na dvorakova/at/mas-rakovnicko.cz

 

Aktuální dokumenty k Výzvě č. 7

1. Obecná pravidla, povinné přílohy

2. Specifická pravidla, povinné přílohy

3. Hodnoticí kritéria pro věcné hodnocení projektů

4. Hodnoticí kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti

5. Znění výzvy 

V případě, že soubory v pdf nejdou otevřít, stáhněte jej nejdříve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat.

 

PRV


Přílohy

Vytvořeno: 3. 5. 2019
Poslední aktualizace: 14. 5. 2019 13:08
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona