Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Ukončená výzva MAS Rakovnicko - Sociální služby

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
Integrovaný regionální operační program

4. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Rakovnicko - IROP - Sociální služby".

 

Operační program

06 Integrovaný regionální operační program

Nadřazená výzva

IROP - (06_16_072) - 62. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Opatření SCLLD

7 Sociální služby

Typ výzvy 

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy

1. 10. 2018 12:00

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

1. 10. 2018 12:00

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

31. 1. 2019 12:00

Celková alokace výzvy MAS

3.750.000,- Kč

Dotace

95 %, ex post financování

Technické prostředí

mseu.mssf.cz

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Terénní sociální služby v aktivitě Rozvoj sociálních služeb - území MAS (obec zahrnutá do MAS) musí mít zrealizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,

- výstavba a stavební úpravy,

které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

 

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

- centra denních služeb,

- denní stacionáře,

- týdenní stacionáře,

- domovy pro osoby se zdravotním postižením,

- chráněné bydlení,

- azylové domy,

- domy na půl cesty,

- zařízení pro krizovou pomoc,

- nízkoprahová denní centra,

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,

- noclehárny,

- terapeutické komunity,

- odborné sociální poradenství,

- sociálně terapeutické dílny,

 

Způsobilí žadatelé:

• Obce a organizace zřizované a zakládané obcemi

• Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí

• Nestátní neziskové organizace

• Církve

• Církevní organizace

Dokumentace pro žadatele:

Specifická pravidla a přílohy, obecná pravidla ZDE

Hodnocení žádostí bude probíhat dle aktuálních platných interních postupů MAS. 


Přílohy

Vytvořeno: 7. 2. 2019
Poslední aktualizace: 8. 7. 2019 09:56
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona