Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Ukončená 6. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
Integrovaný regionální operační program

6. Výzva MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

 

1. Podporované aktivity:

  • Infrastruktura předškolního vzdělávání
  • Infrastruktura základních škol
  • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 

2. Termín vyhlášení výzvy:

  • 1. 3. 2019 od 12:00

3. Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 

  • od 1. 3. 2019 12:00 do 24. 5. 2019 do 12:00 hod.

 

4. Žádosti o podporu žadatelé předkládají prostřednictvím MS2014+ (mseu.mssf.cz) do následujících výzev:

  • Výzva IROP - (06_16_075) - 68. Výzva -  Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní uční - integrované projekty CLLD - SC4.1
  • V těle žádosti v levém menu zadat do Výběr podvýzvy č. 306/06_16_075/CLLD_16_02_020 6. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání

 

5. Finanční alokace na výzvu:

5 930 003,34,- Kč

 

MAS pořádala pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů Výzvy č. 6 v pondělí 4. března 2019 oo 9:30 hodin v zasedací místnosti MZE Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

 

Aktuální dokumenty k Výzvě č. 6

1. Obecná pravidla, povinné přílohy

2. Specifická pravidla, povinné přílohy

3. Hodnoticí kritéria pro věcné hodnocení projektů

4. Hodnoticí kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti

5. Znění výzvy 

V případě, že soubory v pdf nejdou otevřít, stáhněte jej nejdříve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat.

 

PRV


Přílohy

Vytvořeno: 29. 5. 2019
Poslední aktualizace: 8. 7. 2019 09:31
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona