Obsah

Ukončená 5. výzva PRV

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
Program rozvoje venkova

Výzva č. 5 PRV

Výzva MAS č. k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 ke stažení ZDE

 

Termín vyhlášení výzvy: 6. 1. 2020

 

Termín příjmu žádostí: od 10. 2. 2020 do 28. 2. 2020 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 

 

Termín registrace na RO SZIF: 30. 4. 2020

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

 

MAS Rakovnicko pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů 5. Výzvy ve čtvrtek 9. ledna 2020 od 9:00 hodin v zasedací místnosti MZE Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

 

Aktuální dokumenty k Výzvě č.5

  1. Interní postupy MAS Rakovnicko, způsob výběru projektu na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparenstnosti Programu rozvjoje venkova ZDE
  2. Etický kodex podílející se na na hodnocení či výběru Žádosi o podporu ZDE
  3. Harmonogram výzvy ZDE
  4. Aktuální znění vyhlášených fichí:

Nepovinné přílohy k žádosti:

  1. Způsob předfinancování projektového záměru ZDE

 

Povinné přílohy k žádosti u fiche č. 20:

  1. Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce ZDE

 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 ZDE

 

V případě, že soubory .pdf nejdou otevřít, stáhněte je nejprve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat. Andrea Medunová tel.: 734 213 672, email: medunova@mas-rakovnicko.cz


Přílohy

Vytvořeno: 29. 2. 2020
Poslední aktualizace: 1. 3. 2020 19:03
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona