Obsah

Ukončená 4. Výzva PRV

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
Program rozvoje venkova

4. Výzva PRV

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19. 2. 1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 ke stažení ZDE

 

Termín vyhlášení výzvy:  19. 12. 2018

 

Termín příjmu žádostí: 21. 1. 2019 - 4. 2. 2019

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat u Andrey Medunové na tel.: 734 213 672 nebo e-mailem medunova@mas-rakovnicko.cz 

 

Termín registrace na RO SZIF: 30. 4. 2019

 

MAS Rakovnicko pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů 4. Výzvy v pátek 11. ledna 2019 od 9:00 hodin v zasedací místnosti MZE Lubenská 2250, 269 01 Rakovník.

 

Aktuální dokumenty k Výzvě č.  4

  1. Interní postupy MAS Rakovnicko, způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti Programu rozvoje venkova ZDE
  2. Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu ZDE
  3. Harmonogram výzev ZDE
  4. Aktuální znění vyhlášených fichí:

 

 

 

 

 

  1. Nepovinné přílohy k žádosti
  • Způsob předfinancování projektového záměru ZDE

 

V případě, že soubory v pdf nejdou otevřít, stáhněte jej nejdříve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat

 

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 

Pravidla ZDE

 

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře ke stažení  ZDE

 

Čestné prohlášení o zařazení podniku - Příloha č. 5 Pravidel ZDE

 

Čestné prohlášení žadatele v režimu de minimis - Příloha č. 17 Pravidel ZDE


Přílohy

Vytvořeno: 7. 2. 2019
Poslední aktualizace: 7. 5. 2019 20:43
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona