Obsah

Ukončená 3. Výzva PRV

Typ: MAS Rakovnicko
Znění výzvy, proces hodnocení a výběru projektů

Výzva č. 3 PRV

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19. 2. 1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 ke staženíZDE

Termín vyhlášení výzvy: 3. 5. 2018

Termín příjmu žádostí: od 23. 5. 2018 do 11. 6. 2018

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě je možný vždy po telefonické domluvě.

Termín registrace na RO SZIF: 15. 8. 2018

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů Výzvy č. 3 Fiche č. 2,  č. 3, č. 10, č. 12, č. 13 a č. 14 v pondělí 14. května 2018 od 9:00 hodv zasedací místnosti MZE Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Aktuální dokumenty k Výzvě č. 3

  1. Interní postupy MAS Rakovnicko, způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti Programu rozvoje venkova ZDE
  2. Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu ZDE
  3. Harmonogram výzvy ZDE
  4. Aktuální znění vyhlášených fichí

  5. Nepovinné přílohy k žádosti:

  • Způsob předfinancování projektového záměru ZDE

V případě, že soubory v pdf nejsou otervřít, stáhněte jej nejdříve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat


Přílohy

Vytvořeno: 12. 6. 2018
Poslední aktualizace: 13. 8. 2018 12:59
Autor: Andrea Medunová