Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Ukončená 11. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
Integrovaný regionální operační program

11. Výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

Výzva MAS č. 11 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Operační program

06 Integrovaný regionální operační program

Nadřazená výzva

IROP - (06_16_074) - 65. Výzva IROP - Sociální podnikání - CLLD - SC 4.1

Opatření SCLLD

8 Sociální podnikání - investice

Typ výzvy 

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy

31. 1. 2020 12:00

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

31. 1. 2020 12:00

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

6. 3. 2020 12:00

Celková alokace výzvy MAS

3 410 999,50 Kč

Dotace

95 %, ex post financování

Technické prostředí

mseu.mssf.cz

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

1. Vznik nového sociálního podniku
- založením nového podnikatelského subjektu,
- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem
2. Rozšíření podniku
v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
- rozšíření nabízených produktů a služeb,
- rozšíření prostorové kapacity podniku,
- zavedení nových technologií výroby,
- zefektivnění procesů podniku.
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Cílová skupina:

- Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok;
- Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců;
- Osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení;
- Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovny, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení;
- osoby se zdravotním postižením podle §67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
- azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.

Způsobilí žadatelé:

Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění; Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodník korporacích v platném znění; nestátní neziskové organizace; církve;
církevní organizace;

Žádosti o podporu žadatelé předkládají prostřednictvím MS2014+ (mseu.mssf.cz) do následujících výzev:

  • 06 Integrovaný regionální operační program
  • IROP - (06_16_074) - 65. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

  • V těle žádosti v levém menu zadat do Výběr podvýzvy následující: č. 130/06_16_074/CLLD_16_02_020 - 11. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

Dokumentace pro žadatele:

1. Obecná pravidla, povinné přílohy

2. Specifická pravidla, povinné přílohy

3. Hodnoticí kritéria pro věcné hodnocení projektů

4. Hodnoticí kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti

5. Znění výzvy 

6. Vzor přílohy č. 13

7. Vzor přílohy č. 14

V případě, že soubory v pdf nejdou otevřít, stáhněte jej nejdříve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat.

Seminář pro žadatele

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 6. 2. 2020 od 10:00 v kanceláři MAS Rakovnicko (Lubenská 2250, Rakovník 269 01). Registraci proveďte na 606 788 143, nebo dvorakova/at/mas-rakovnicko.cz (/at/ nahraďte zavináčem).

PRV


Přílohy

Vytvořeno: 9. 3. 2020
Poslední aktualizace: 9. 3. 2020 13:44
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona