Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Ukončená 10. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
Výzva do Integrovaného regionálního operačního programu

MAS Rakovnicko vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o dotaci

10. Výzva MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání

Výzva MAS č. 10 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

 

Operační program

06 Integrovaný regionální operační program

Nadřazená výzva

IROP - (06_16_075) - 68. Výzva IROP - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - SC 4.1

Opatření SCLLD

5 Vzdělávání

Typ výzvy 

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy

7. 11. 2019 12:00

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

7. 11. 2019 12:00

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

28. 2. 2020 16:00

Celková alokace výzvy MAS

1 685 146,15- Kč

Dotace

95 %, ex post financování

Technické prostředí

mseu.mssf.cz

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání 
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Aktivita Infrastruktura základních škol
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

 

Způsobilí žadatelé:

Obce, Nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního a základního vzdělávání.

Žádosti o podporu žadatelé předkládají prostřednictvím MS2014+ (mseu.mssf.cz) do následujících výzev:
  • 06 Integrovaný regionální operační program
  • IROP - (06_16_075) - 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

  • V těle žádosti v levém menu zadat do Výběr podvýzvy následující: č. 394/06_16_075/CLLD_16_02_020 - 10. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání

 

Dokumentace pro žadatele:

1. Obecná pravidla, povinné přílohy

2. Specifická pravidla, povinné přílohy

3. Hodnoticí kritéria pro věcné hodnocení projektů

4. Hodnoticí kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti

5. Znění výzvy 

6. Matice způsobilých výdajů pro ZŠ

7. Matice způsobilých výdajů pro MŠ

8. Matice způsobilých výdajů pro zájmové, celoživotní a neformální vzdělávání

V případě, že soubory v pdf nejdou otevřít, stáhněte jej nejdříve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat.

Seminář pro žadatele

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 7. 11. 2019 od 14:00 v kanceláři MAS Rakovnicko (Lubenská 2250, Rakovník 269 01). Registraci proveďte na 606 788 143, nebo dvorakova/at/mas-rakovnicko.cz (/at/ nahraďte zavináčem).

PRV


Přílohy

Vytvořeno: 3. 3. 2020
Poslední aktualizace: 9. 3. 2020 13:44
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona