Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Ukončená 1. Výzva IROP - Doprava

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
Znění výzvy, proces hodnocení a výběru projektů

UKONČENÁ VÝZVA - PROVEDENY ZMĚNY!

1. Výzva MAS Rakovnicko - IROP - Doprava

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

 

1. Podporované aktivity:

  • Bezpečnost dopravy
  • Cyklodoprava

 

2. Termín vyhlášení výzvy:

  • 14. 3. 2018 16:00

 

3. Termín zahájení příjmu žádostí o podporu ZMĚNA: 

  • od 14. 3. 2018 16:00 do 4. 5. 2018 do 12:00 hod.

 

4. Žádosti o podporu žadatelé předkládají prostřednictvím MS2014+ (mseu.mssf.cz) do následujících výzev:

  • Výzva IROP - (06_16_038) - 53. Výzva - Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD - SC4.1
  • V těle žádosti v levém menu zadat do Výběr podvýzvy č. 131/06_16_038/CLLD_16_02_020 1. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Doprava

 

5. Finanční alokace na výzvu:

13 810 520,- Kč

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů Výzvy č. 1 ve čtvrtek 15. března 2018 oo 10:00 hodin v zasedací místnosti MZE Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

 

Aktuální dokumenty k Výzvě č. 1

1. Interní postupy MAS Rakovnicko, způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti Integrovaného regionálního operačního programu ZDE

2. Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu ZDE

3. Obecná a Specifická pravidla, povinné přílohy dělené dle aktivit: ZDE

4. Hodnoticí kritéria pro věcné hodnocení projektů ke stažení níže.

5. Hodnoticí kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti ke stažení níže.

6. Znění výzvy ZDE.

V případě, že soubory v pdf nejdou otevřít, stáhněte jej nejdříve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat.

 

PRV


Přílohy

Vytvořeno: 24. 5. 2018
Poslední aktualizace: 12. 7. 2018 12:20
Autor: MAS Rakovnicko 1