Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Modifikace Ukončené 9. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Doprava

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
Integrovaný regionální operační program

MAS Rakovnicko oznamuje změny ve výzvě pro příjem žádostí o dotaci ve smyslu navýšení výši alokace výzvy

9. Výzva MAS Rakovnicko - IROP - Doprava

Výzva MAS č. 9 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

 

Operační program

06 Integrovaný regionální operační program

Nadřazená výzva

IROP - (06_16_038) - 53. Výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Opatření SCLLD

4 Doprava

Typ výzvy 

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy

1. .11. 2019 12:00

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

1. 11. 2019 12:00

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

31. 12. 2019 12:00

Celková alokace výzvy MAS

7 670 193,96 Kč

Dotace

95 %, ex post financování

Technické prostředí

mseu.mssf.cz

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

Bezpečnost dopravy

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, želzniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.
 • Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).

Cyklodoprava

 • Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
 • Výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8aB, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
 • Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty, nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. 

    

 

Žádosti o podporu žadatelé předkládají prostřednictvím MS2014+ (mseu.mssf.cz) do následujících výzev:
 • Výzva IROP - (06_16_045) - 53. „UDRŽITELNÁ DOPRAVA - integrované projekty CLLD.“ - SC4.1
 • V těle žádosti v levém menu zadat do Výběr podvýzvy č. 384/06_16_038/CLLD_16_02_020 - 9. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Doprava

Způsobilí žadatelé:

 • Obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí

Dokumentace pro žadatele:

1. Obecná pravidla, povinné přílohy

2. Specifická pravidla, povinné přílohy - Aktivita bezpečnost dopravy viz kapitola 3.4, Cyklodoprava viz kapitola 3.5

3. Hodnoticí kritéria pro věcné hodnocení projektů

4. Hodnoticí kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti

5. Znění výzvy 

6. Matice způsobilých výdajů pro bezpečnost dopravy

7. Matice způsobilých výdajů pro cyklodopravu

V případě, že soubory v pdf nejdou otevřít, stáhněte jej nejdříve do svého počítače nebo nás neváhejte kontaktovat.

Seminář pro žadatele

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 6. 12. 2019 od 13:00 v kanceláři MAS Rakovnicko (Lubenská 2250, Rakovník 269 01). Registraci proveďte na 606 788 143, nebo dvorakova/at/mas-rakovnicko.cz (/at/ nahraďte zavináčem).

PRV


Přílohy

Vytvořeno: 3. 1. 2020
Poslední aktualizace: 28. 5. 2020 15:20
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona