Obsah

Zprávy

Ukončená Výzva MAS Rakovnicko - Prorodinná opatření - III.

Výzva pro podporu již podpořených dětských skupin celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 16. 10. 2020 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Modifikace Ukončené 9. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Doprava

Integrovaný regionální operační program celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 28. 5. 2020 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená 12. výzva MAS Rakovnicko - IROP - sociální bydlení

Integrovaný regionální operační program celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 27. 3. 2020 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená 11. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 9. 3. 2020 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená 10. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání

Výzva do Integrovaného regionálního operačního programu celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 3. 3. 2020 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená 5. výzva PRV

Program rozvoje venkova celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 29. 2. 2020 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená 2. Výzva OPŽP - revitalizace sídelní zeleně

Operační program životního prostředí celý text

MAS Rakovnicko | 8. 1. 2020 | Autor: Andrea Medunová

Ukončená 8. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Komunitní centra

Integrovaný regionální operační program celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 1. 1. 2020 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená Výzva MAS Rakovnicko - Sociální a terénní pracovníci - II. - výzva modifikována

Operační program zaměstnanost celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 9. 12. 2019 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená Výzva MAS Rakovnicko - Sociální podnikání I.

Operační program zaměstnanost celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 9. 12. 2019 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená Výzva MAS Rakovnicko – Prorodinná opatření – II. výzva modifikována

Operační program zaměstnanost celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 9. 12. 2019 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená Výzva č. 1 OPŽP - revitalizace sídelní zeleně

Operační program životní prostředí celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 25. 9. 2019 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená 7. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 9. 8. 2019 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená 6. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání

Integrovaný regionální operační program celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 29. 5. 2019 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená 5. výzva MAS Rakovnicko - IROP - Doprava

Integrovaný regionální operační program celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 29. 5. 2019 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená 4. Výzva PRV

Program rozvoje venkova celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 7. 2. 2019 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená Výzva MAS Rakovnicko - zaměstnanost - I.

Operační program zaměstnanost celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 7. 2. 2019 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená Výzva MAS Rakovnicko - Sociální a terénní pracovníci I.

Operační program zaměstnanost celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 7. 2. 2019 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená výzva č. 4 MAS Rakovnicko - IROP - Sociální služby

Integrovaný regionální operační program celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 7. 2. 2019 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená Výzva č. 3 MAS Rakovnicko - IROP - Hasiči

Integrovaný regionální operační program celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 7. 2. 2019 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená výzva MAS Rakovnicko - Prorodinná opatření - I.

Operační program zaměstnanost celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 16. 10. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená 3. Výzva PRV

Znění výzvy, proces hodnocení a výběru projektů celý text

MAS Rakovnicko | 12. 6. 2018 | Autor: Andrea Medunová

Ukončená 2. výzva MAS Rakovnicko - IROP - vzdělávání

Ukončená výzva celý text

Strategie 2014 - 2020 | 1. 6. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená 1. Výzva IROP - Doprava

Znění výzvy, proces hodnocení a výběru projektů celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 7. 5. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Ukončená 1. Výzva PRV

Znění výzvy, proces hodnocení a výběru projektů celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 28. 2. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona