Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Připravovaná výzva č. 1 - Obnova a údržba veřejných prostranství

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
Operační program životní prostředí

MAS Rakovnicko připravuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu životní prostředí na aktivitu Obnova a údržba veřejných prostranství

 

Operační program Operační program životní prostředí
Nadřazená výzva 05. - Operační program životní prostředí, OP ZP - (05_18_128) - MŽP_128. výzva, PO 4, SC 4.4, průběžná_CLLD
Opatření SCLLD Obnova a údržba veřejných prostranství
Název výzvy MAS Výzva MAS Rakovnicko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně
Typ výzvy  Kolová
Datum a čas vyhlášení výzvy předpoklad 27. února 2019
Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu předpoklad 27. února 2019
Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu 25. 9. 2019
Celková alokace výzvy MAS 9.999.999,60- Kč (dotace 60%)
Dotace 60 %, ex post financování
Technické prostředí mseu.mssf.cz
Území realizace projektu Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

 

Podporované aktivity:

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Způsobilí žadatelé:

Obce a města, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, školská zařízení, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající.

Dokumentace pro žadatele:

Specifická pravidla a přílohy, obecná pravidla, znění výzvy, naleznete v nadřazené výzvě od ŘO IROP ZDE. 


Vytvořeno: 7. 2. 2019
Poslední aktualizace: 7. 2. 2019 13:23
Autor: MAS Rakovnicko 1