Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Avízo výzvy č. 9 MAS Rakovnicko - IROP - Doprava

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
Avízo výzvy č. 9 DopravaIntegrovaný regionální operační program

MAS Rakovnicko připravuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Rakovnicko - IROP - Doprava".

 

Operační program

06 Integrovaný regionální operační program

Nadřazená výzva

IROP - (06_16_038) - 53. Výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Opatření SCLLD

4 Doprava

Typ výzvy 

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy

1. 11. 2019 12:00

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

1. 11. 2019 12:00

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

31. 12. 2019 12:00

Celková alokace výzvy MAS

5 040 757,26- Kč

Dotace

95 %, ex post financování

Technické prostředí

mseu.mssf.cz

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

Aktivita Bezpečnost dopravy
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, želzniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.
Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

Aktivita Cyklodoprava
Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
Výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8aB, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty, nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. 

 

Způsobilí žadatelé:

Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

 

Dokumentace pro žadatele:

Obecná pravidla: ZDE

Specifická pravidla: ZDE

 


Vytvořeno: 2. 9. 2019
Poslední aktualizace: 2. 9. 2019 09:00
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona