Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Avízo výzvy č. 8 MAS Rakovnicko - IROP - Komunitní centra

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
Avízo výzvy č. 8 Komunitní centraIntegrovaný regionální operační program

MAS Rakovnicko připravuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Rakovnicko - IROP - Komunitní centra".

 

Operační program

06 Integrovaný regionální operační program

Nadřazená výzva

IROP - (06_16_074) - 65. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Opatření SCLLD

6 Komunity

Typ výzvy 

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy

1. 10. 2019 12:00

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu

1. 10. 2019 12:00

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu

31. 12. 2019 12:00

Celková alokace výzvy MAS

5 932 077,- Kč

Dotace

95 %, ex post financování

Technické prostředí

mseu.mssf.cz

Území realizace projektu

Obce a města v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko (ZDE)

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.          

 

Podporované aktivity:

Aktivita Rozvoj komunitních center

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury
 • komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 • nákup pozemků, budov a staveb
 • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, vybavení pro zajištění provozu zařízení.

 

Způsobilí žadatelé:

 • Obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve
 • Církevní organizace

Dokumentace pro žadatele:

Specifická pravidla a přílohy, obecná pravidla ZDE. 


Vytvořeno: 29. 5. 2019
Poslední aktualizace: 2. 9. 2019 14:14
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona