Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Avízo Výzvy č. 2 OPŽP - revitalizace sídelní zeleně

Typ: Strategie 2014 - 2020
Operační program životního prostředí

MAS Rakovnicko připravuje Výzvu č. 2 OPŽP

Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS

26.9.2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

26.9.2019 9:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

26.9.2019 9:00. 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

6.1.2020 16:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31.12.2023 (včetně uzavření financování projektu

 

Alokace Výzvy:

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty bude vyhlášena ve výši 10.000.000,-  Kč.  

Míra spolufinancování:

Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.

Způsobilé žadatelé:

 • kraje
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 - 2020, verze 23. Odkaz na elektronickou verzi zde

Pro konzultace se žadatel může obracet na MAS Rakovnicko o.p.s., Lubenská  2250, Rakovník 269 01. 

Andrea Medunová tel. 734 213 672, email: medunova@mas-rakovnicko.cz.

 

Vytvořeno: 6. 9. 2019
Poslední aktualizace: 6. 9. 2019 13:47
Autor: Andrea Medunová