Obsah

Formulář zobrazený na této webové stránce slouží k vkládání reálných projektových záměrů, které by mohly být realizovány s podporou dotací v programovém období 2014 - 2020.

Vložené projektové záměry budou soustředěny do akčního plánu Strategie rozvoje Rakovnicka na období 2014 - 2020. Lze reálně předpokládat, že projekty zahrnuté do takto vytvořeného "zásobníku projektů" budou v hodnotících kritériích do jisté míry zvýhodněny.

Projektový záměr na období 2014 - 2020

Název (jméno a příjmení) předkladatele
Název projektu
Projektová fiche
Stručný popis projektu
Aktivity projektu
Předpokládané náklady v Kč
Místo realizace projektu (obec)
Část obce
Předpokládané datum zahájení realizace projektu.
calendar
Předpokládané datum ukončení realizace projektu.
calendar
E-mail
Telefon
Webové stránky
(2 MB max.)
Například fotografie, mapa, výkres.
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk prstů na jedné ruce