Obsah

Návrh strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko

Návrh SCLLD MAS Rakovnicko byla zpracována na základě realizace těchto kroků:

  1. Vyhodnocení charakteristiky území s využitím statistických dat, kartogramů a dat zajištěných MAS Rakovnicko.
  2. Vyhodnocení stavu území s využitím statistických dat a informací získaných od klíčových aktérů v území SCLLD MAS Rakovnicko.
  3. Vyhodnocení současného stavu z pohledu aktérů z území definováním negativ, pozitiv a rozvojového potenciálu území v rámci komunitního projednávání v oblastech důležitých pro rozvoj území MAS Rakovnicko.
  4. Vyhodnocení rozvojového potenciálu území.
  5. Analýza rozvojových potřeb (SWOT analýza).
  6. Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává v území MAS Rakovnicko.
  7. Zpracování návrhové části včetně přehledu strategických a specifických cílů, návrh opatření.

Samostatně byla zpracována analýza Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (viz dokumenty v příloze).

Přílohová část obsahuje statistická data, kartogramy, mapy a další pracovní soubory vzniklé v rámci veřejného procesu přípravy SCLLD MAS Rakovnicko. Originály kartogramů jsou k dispozici v kanceláři MAS Rakovnicko.

V přílohové části je rovněž doložen veřejný proces přípravy a zpracování SCLLD MAS Rakovnicko.

Zprávy

Programový výbor MAS Rakovnicko

Pracovní skupina k dokončení a programový výbor ke schválení CLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla dne 30. září 2015 schválena Programovým výborem MAS Rakovnicko celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 1. 10. 2015 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Návrh strategie MAS Rakovnicko 2014 - 2020

Návrh strategie MAS Rakovnicko 2014 - 2020, verze s vypořádáním připomínek veřejnosti. celý text

Strategie 2014 - 2020 | 30. 9. 2014 | Autor: Správce Webu

Vypořádání připomínek veřejnosti

Vypořádání připomínek veřejnosti k návrhu strategie MAS Rakovnicko 2014 - 2020. celý text

Strategie 2014 - 2020 | 30. 9. 2014 | Autor: Správce Webu

Návrh strategie MAS Rakovnicko 2014 - 2020

Návrh strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Rakovnicko 2014 - 2020 k veřejnému připomínkování. celý text

Strategie 2014 - 2020 | 25. 8. 2014 | Autor: Správce Webu

Analytická část - přílohy

Přílohy analytické části SCLLD MAS Rakovnicko 2014 - 2020. celý text

Strategie 2014 - 2020 | 24. 8. 2014 | Autor: Správce Webu

Analýza CHKO Křivoklátsko

Samostatná část analýzy SCLLD MAS Rakovnicko 2014 - 2020 zpracovaná pro území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. celý text

Strategie 2014 - 2020 | 23. 8. 2014 | Autor: Správce Webu

Proces přípravy a zpracování strategie

Dokumentace veřejného procesu přípravy a zpracování strategie CLLD pro území MAS Rakovnicko. celý text

Strategie 2014 - 2020 | 22. 8. 2014 | Autor: Správce Webu

Vnitřní organizace MAS Rakovnicko v procesu SCLLD

Orgány, kancelář a organizační schéma MAS Rakovnicko v procesu přípravy a zpracování SCLLD MAS Rakovnicko. celý text

MAS Rakovnicko | 21. 8. 2014 | Autor: Správce Webu