Obsah

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko 2014 - 2020 (SCLLD MAS Rakovnicko) vychází z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020 a Manuálu tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020 (MMR ČR).

Příprava a zpracování SCLLD MAS Rakovnicko se řídilo Článkem 33 Nařízení o společných ustanoveních Evropského parlamentu a Rady evropského společenství a projektem Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rakovnicko (Operační program Technická pomoc, výzva č. 2, číslo projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00173).


Publicita OPTP