Obsah

Zachovat venkovské školy a podpořit zájem o řemesla

Typ: Strategie 2014 - 2020
tematické setkání - školstvíČtvrté tematické setkání se týkalo oblasti školství. Nastínily se dlouhotrvající problémy z regionu a účastníci setkání k tomu přispěli podnětnou diskuzí.


Největším problémem školství v regionu je malý počet žáků (zejména ve venkovských školách). Některé základní školy se postupně uzavírají a většina žáků tak odchází do měst, ale také z důvodu dosažitelnosti (například jejich rodiče ve městě či jinde pracují a berou děti s sebou). 

Zřízení třetí svazkové školy v České republice získaly školy kromě ušetření nákladů také vzájemnou komunikaci základních a mateřských škol a předávání zkušeností, což přispělo ke zkvalitnění výuky.

Upadá zájem o řemeslnické, technické a přírodovědecké obory. Snahou je propojit učňovské obory s výrobními podniky a zejména posilovat manuální zručnost už u dětí mateřských škol.

Zabezpečit dopravní obslužnost do škol trápí ještě stále hodně škol. Pro odlehlé školy by byl ideálním řešením mikrobus, který by svážel děti a sloužil ještě k jiným účelům (např. svážení fotbalového týmu na externí zápasy atd.).

Podrobnější návrhy a cíle setkání jsou rozepsány ve Strategii rozvoje 2014-20.
 


 


Vytvořeno: 26. 3. 2014
Poslední aktualizace: 5. 9. 2016 08:44
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona