Obsah

V obcích převažují drobní podnikatelé provozující klasická a lokálně žádaná řemesla. Po postupném poklesu počtu drobných podnikatelů začínají podnikatelé v některých obcích naopak přibývat. Ve většině obcí fungují základní služby, jako jsou obchody a stravovací zařízení. V závislosti na velikosti obce většinou roste i spektrum dalších služeb.

Ubytovací služby fungují ve větší míře v turisticky atraktivních oblastech okolo řeky Berounky a ve větších městech. Služeb v cestovním ruchu mírně ubývá, a to především kvůli sezónnosti práce a výdělků. Důležitou oblastí jsou sociální služby pro seniory, které si řeší zčásti obce samy, nebo prostřednictvím firem zajišťujících tyto služby. Problém, který bude zapotřebí v budoucnu řešit, je nedostatečná kapacita sociálních zařízení určených pro seniory. 

Podnikání v zemědělství provází snižování počtu trvalých pracovních míst, jelikož se pořizuje nová a výkonnější technika, která dokáže lidskou sílu mnohdy nahradit. Na sezónní práci zemědělské firmy najímají levné pracovní síly. Je zapotřebí zmínit, že drobní podnikatelé mají zřídka zkušenosti se zpracováním nabídek dle režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Složité byrokratické nároky je mohou odrazovat od soutěží o zakázky od objednatelů. Zájem o řemesla a podnikání však v posledních letech klesnul. 

V posledních letech objevilo potenciál regionu několik nových podnikatelů věnujících se výrobě místních produktů. Tyto velice specifické oblasti podnikání jsou úzce spjaty s turistikou, jelikož zaručují návštěvníkům zažít něco nového a získat tak bohatší a pozitivnější povědomí o regionu. Místním obyvatelům je nabídnut produkt vyrobený v jejich rodném kraji a dost často s výrobcem navazují přátelské vztahy. Potenciál v podnikání s místními produkty je zde velký a stále málo využitý. Obce se ve větší míře k novým nápadům stavějí otevřeně a místní produkty by podpořily. 

Významnou spádovou oblastí pro zaměstnání je (včetně Prahy) Rakovník, kde sídlí několik velkých firem specializujících se na výrobu spotřebního zboží, nebo automobilových komponentů. Snadný přístup k pracovním místům v Praze může být i důvodem, proč zde přednost před podnikáním dostane zaměstnání i s nutností každodenního dojíždění. V minulosti se Rakovnicko muselo vypořádat s velkým omezením tradičního podniku pro výrobu keramiky. V současné době nejsou výrobní areály na periferii z velké části nijak využité. Velké firmy v regionu poskytují velký počet pracovních míst. Mezi významné a tradiční podniky se řadí dva největší pivovary v okrese Rakovník. 

Cíle:

  • Dostatečná kapacita sociálních zařízení pro seniory
  • Dostatečná kvalita stravovacích zařízení v obcích
  • Více podnikatelů vyrábějících místní produkty


 

Zprávy

Sociální podnik, sociální podnikání a společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Předmět podpory Integrovaným regionálním operačním programem. celý text

MAS Rakovnicko | 2. 7. 2015 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona