Obsah

Setkávání lidí patřilo odjakživa k základům kulturního vyžití každé obce či města. V dřívějších dobách to byl jediný způsob, jak se dostat k informacím z dění obce. Postupem času vývojem techniky si lidé zvykli informace získávat prostřednictvím médií a osobní setkávání upadá. Právě z toho důvodu je potřeba tento zvyk oživovat, obnovovat a nepodceňovat důležitost osobní komunikace s druhými.

Společenský život v obci se utužuje zejména díky pořádání plesů, zábav, posezení u táboráků a dalších kulturních akcí. Lidé se také setkávají při různých sportovních utkáních či soutěžích. Akce pořádá buď samotná obec, ale zpravidla nějaký spolek dobrovolníků, kterému není lhostejné dění v obci a usiluje o setkávání lidí a stmelení. Téměř v každé obci na Rakovnicku je hasičský sbor, fotbalový klub a v obcích disponující rybníky i rybářský spolek, tam, kde mají poblíž lesy také myslivecký spolek. Působnost v těchto spolcích zpravidla bývá záležitostí nejen zájmu, ale také rodinných tradic (často jsou v hasičích členové několika rodinných generací). Prostřednictvím spolků a sdružení se obyvatelé nejen setkávají, ale také vyvíjejí společnou aktivitu při pořádání akcí a prezentují tak obec navenek.

Nejen kulturní a společenský, ale zejména duchovní přínos zajišťuje církev. Prostřednictvím bohoslužeb a komorních koncertů otevírá dveře všem a patří mezi další, kteří se starají o to, aby lidé měli k sobě navzájem blíže. O kostelích, kapličkách a dalších památkách se dozvíte v tématu Místní dědictví.

Častým problémem obcí v souvislosti s pořádáním akcí (kulturních či sportovních):

  • nedostatek zázemí (budov sportovišť) pro konání akcí – obce mnohdy nemají k dispozici prostory pro setkávání (Této problematice týkající se staveb a ploch pro kulturu, sport a volný čas se budeme věnovat v tématu Měst a obcí)
  • nedostatek zájmu a chuti ze strany obyvatel
  • nezajímavé zaměření nově vzniklého spolku

Cíl:

  • obnovit sounáležitost obcí a obyvatel
  • obnovit a udržovat přirozeného setkávání lidí v obci
  • vyvolat zájem u obyvatel a stmelovat je
  • propagovat činnost spolku/sdružení a setrvat v činnosti (obnovovat staré tradice, přicházet s novými nápady, inovacemi, přilákat více lidí, zaujmout)

Zprávy

tematické peníze - kulturní a sportovní vyžití

Zázemí a hřiště pro seniory na Rakovnicku zatím obce postrádají

Třetí tematické setkání se týkalo kulturního a sportovního vyžití. Nastínily se dlouhotrvající problémy z regionu a účastníci setkání k tomu přispěli svými konkrétními problémy související s tímto tématem. celý text

Strategie 2014 - 2020 | 14. 3. 2014 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Spolky kromě stmelení lidí prezentují obec

Činnost spolku je pro obec důležitější než by se mohlo na první pohled zdát. Nejen, že stmelí obyvatele, ale také prezentuje obec před ostatními. celý text

Strategie 2014 - 2020 | 8. 2. 2014 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona