Obsah

Doprava je obecně významným faktorem rozvoje regionu a výrazně ovlivňuje i život jeho obyvatelstva. Vyplývá to z průzkumu provedeného na úrovni obcí, z informací získaných od oslovených respondentů a názorů veřejnosti. 

Dopravní dostupnost měst a obcí Rakovnicka je důležitá pro tyto oblasti:

 1. Ekonomika:
 • logistika = zásobování průmyslových podniků, skladových areálů, obchodů a provozoven služeb
 • doprava zaměstnanců

 

 1. Obyvatelstvo:
 • dopravní obslužnost = dojížďka do zaměstnání nebo do školy
 • bezpečnost osob = stav dopravní infrastruktury, bezpečný pohyb chodců a cyklistů

 

 1. Životní prostředí:
 • obytná území = snižování hluku a emisí
 • chráněná území = zajištění režimu ochrany přírody, plnění rekreační funkce území


  Shrnutí hlavních problémů měst a obcí Rakovnicka v oblasti dopravy:
   
 • dostavba R6 Nové Strašecí - Karlovy Vary, obchvaty obcí Řevničov, Krušovice, Krupá, Hořesedly, Hořovičky
 • omezení (zákaz) průjezdu nákladních automobilů městem Rakovník
 • omezení (zákaz) průjezdu nákladních automobilů přes území CHKO Křivoklátsko
 • zanedbaná údržba silnic II. a III. třídy
 • finanční podpora opravy a výstavby místních komunikací v obcích
 • výstavba chodníků zejména podél silnic I. a II. třídy
 • posílení autobusové a železniční dopravy do vedlejších regionů
 • obnova nádražních budov ležících na nadregionálních tratích (Rakovník, Nové Strašecí) a změna využití opuštěných železničních stanic (bydlení, ubytování, služby)
 • výstavba dopravně obslužných cyklostezek Rakovník - Pavlíkov, Rakovník - Lubná, Rakovník - Lišany, Rakovník - Kněževes, Kněževes - Kolešovice

 

Zprávy

tematické setkání - doprava

Druhé tematické setkání přiblížilo regionální dopravu

Druhé tematické setkání se týkalo dopravy. Nastínily se dlouhotrvající problémy z regionu a účastníci setkání k tomu přispěli svými konkrétními problémy související s dopravou. celý text

Strategie 2014 - 2020 | 10. 3. 2014 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Autobusová i vlaková regionální doprava potřebuje posílit

Z hlediska dopravní obslužnosti dominuje autobusová doprava. Problémem je v současnosti odpovídající dopravní obslužnost v obcích ležících při hranici regionu a dopravní spojení do sousedních okresů a krajů. celý text

Strategie 2014 - 2020 | 6. 2. 2014 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Bezpečnost obyvatel je na prvním místě

Přetrvávající vyšší dopravní zátěž v obcích ležících na silnicích I. a II. třídy ohrožuje bezpečnost obyvatel obcí. celý text

Strategie 2014 - 2020 | 6. 2. 2014 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Náklaďáky stále projíždějí Křivoklátskem a Rakovníkem

Průjezd těžké nákladní dopravy přes území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a centrem města Rakovníka stále trápí nejen obyvatele Rakovnicka, ale také místní přírodu.

celý text

Strategie 2014 - 2020 | 6. 2. 2014 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Dokončení silnice R6 zase svitla naděje

Nedokončená rychlostní silnice R6 Nové Strašecí - Karlovy Vary patří mezi nejdiskutovanější problémy týkající se dopravy na Rakovnicku.
celý text

Strategie 2014 - 2020 | 6. 2. 2014 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona