Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Seminář k sociálnímu podnikání - investice

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
Seminář pro žadatele

Seminář je určen pro zájemce o podporu na projekty zaměřené na investice do sociálního podnikání ve výzvě č. 11 MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 6. 2. 2020 od 10:00 v kanceláři MAS Rakovnicko (Lubenská 2250, Rakovník 269 01). Registraci proveďte na 606 788 143, nebo dvorakova/at/mas-rakovnicko.cz (/at/ nahraďte zavináčem).

 

Bližší identifikace podpory dané výzvy:

Podporované aktivity:

1. Vznik nového sociálního podniku
- založením nového podnikatelského subjektu,
- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem
2. Rozšíření podniku
v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
- rozšíření nabízených produktů a služeb,
- rozšíření prostorové kapacity podniku,
- zavedení nových technologií výroby,
- zefektivnění procesů podniku.
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Cílová skupina:

- Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok;
- Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců;
- Osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení;
- Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovny, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení;
- osoby se zdravotním postižením podle §67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
- azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.

Způsobilí žadatelé:

Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění; Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodník korporacích v platném znění; nestátní neziskové organizace; církve;
církevní organizace;


Vytvořeno: 23. 1. 2020
Poslední aktualizace: 17. 2. 2020 16:31
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona