Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Místní akční skupina v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014 - 2020 připravuje a zveřejňuje výzvy k podávání žádostí o podporu, provádí výběr projektů k podpoře, a to v rámci Programu rozvoje venkova. 

Veškeré procesy spojené s touto činností jsou uvedeny v interních postupech pro hodnocení a výběr projektů MAS, kterými se řídí orgány MAS provádějící výběr a hodnocení projektů a kancelář MAS.

Zprávy

Příručka VZ

Příručka pro zadávání zakázek

Platí pro žadatele PRV celý text

MAS Rakovnicko | 27. 3. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Informace pro žadatele k zadávání Veřejných zakázek

Vyplynulých z konzultace se SZIF celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 1. 2. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona