Obsah

Zaměstnanost

Výčet podporovaných aktivit

  1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
  2. Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
  3. Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
  4. Podpora prostupného zaměstnávání

 

V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla otevřete kliknutím na jejich název, který je aktivní a přesměruje Vás na stránku OPZ.
Jedná se o:
  • Znění jednotlivých příloh dle příslušnosti zaměření projektu;
  • Výzva MAS Rakovnicko na podporu opatření CLLD 16 Zaměstnanost;
  • Právní akt vydaným ŘO OPZ.

Informace o procesu kontrolování a schvalování projektů jsou vždy přílohou výzvy.

OPZ publicita

Zprávy

Všechny projekty by měly respektovat Obvyklé ceny

Informace pro žadatele a příjemce celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 18. 12. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona