Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Infrastruktura a dostatek pracovníků pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb

 

Vyšší dostupnost a kvalita sociálních služeb, aktivity vedoucí k sociální inkluzi, sociální bydlení dostupné potřebným a snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.

Projekty budou podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci realizace Opatření CLLD 7 Sociální služby.

Podporované aktivity:

  1. Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby - Nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a pořízení vybavení, provedení stavebních úprav pro vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby musí být poskytovány v  souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Aktivity projektu vedou k inkluzi sociálně vyloučených, nebo tímto jevem ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob je nutné je provázat s vyhláškou §79 zákona č. 108/2006 Sb.
  2. Sociální bydlení - Pořízení či rekonstrukce bytů, nebytových prostor a jejich adaptace na sociální bydlení splňující technické, finanční parametry, podmínky předcházející segregaci, parametry sociálního bydlení, pořízení základních vybavení do bytu. Doplňkově lze i realizovat úpravy venkovního prostranství. 

 

V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla jsou ke stažení v článku pod textem.
Jedná se o:

 

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce vč. Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek

vydání 1.10 aktuálně platné od 27. 10. 2017

 

  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - MAS zpracovává výtah z těchto pravidel přímo pro podporované aktivity (Bezpečnost dopravy a cyklodoprava);

vydání 1.1 platné od 21. 9. 2017

 

  • Výzva MAS Rakovnicko na podporu opatření CLLD 4 Doprava;
Datum plánovaného vyhlášení: Duben 2018

 

  • Právním aktem vydaným ŘO IROP.

 

Informace o procesu kontrolování a schvalování projektů budou uvedeny v Interních postupech MAS Rakovnicko pro IROP.

Irop publicita

 

Zprávy

VZ

Metodika pro výběr dodavatelů

Platí pro projekty IROP celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 13. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona
Sociální bydlení

Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu Sociální bydlení

Obecná pravidla, specifická pravidla a přílohy celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 6. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona
Rozvoj sociálních služeb

Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb

Obecná pravidla, specifická pravidla a přílohy celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 6. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Povinná příloha žadatelů v sociálních službách

Info pro žadatele celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 13. 7. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona