Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Sociální podnikání neinvestice

Podpora vzniku nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce.

Popis podporovaných aktivit

Aktivita 4.1. Integrační sociální podnik

Aktivita 4.2. Environmentální sociální podnik

Integrační sociální podnik

 • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin (CS) a pro zaměstnance mimo u zaměstnanců mimo CS, kteří zajišťují zaměstnancům z CS specifickou podporu nezbytnou při jejich integraci na trh práce nebo vedou podnik;
 • Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS, vzdělávání zaměstnanců z CS a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku;
 • Marketing sociálního podniku;
 • Provozování sociálního podnikání - nová nebo rozvojová podnikatelská aktivita, která je předmětem projektové žádosti.

Environmentální sociální podnik

 • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin (CS) a pro zaměstnance mimo u zaměstnanců mimo CS, kteří zajišťují zaměstnancům z CS specifickou podporu nezbytnou při jejich integraci na trh práce nebo vedou podnik;
 • Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS, vzdělávání zaměstnanců z CS a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku;
 • Marketing sociálního podniku;
 • Provozování sociálního podnikání - nová nebo rozvojová podnikatelská aktivita, která je předmětem projektové žádosti;
 • Sledování environmentálního dopadu;
 • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znenvýhodněných pracovníků.
V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla otevřete kliknutím na jejich název, který je aktivní a přesměruje Vás na stránku OPZ.
Jedná se o:

Informace o procesu kontrolování a schvalování projektů jsou vždy přílohou výzvy.

Zprávy

Všichni žadatelé by měli respektovat obvyklé ceny

Podklad pro žadatele a příjemce celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 18. 12. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona