Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vznik nových a rozvoj extistujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

 

Vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám tímto jevem ohroženým vstup na trh práce, bude podpořen vstup těchto osob do podnikatelského prostředí. Inspirací na sociální podnikání a podporu nápadu a aktivit může žadatel najít na stránkách Českého sociálního podnikání nebo Tessea

Projekty budou podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci realizace Opatření CLLD 8 Sociální podnikání - investice.

Podporované aktivity:

Sociální podnik - nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, rekonstrukce za účelem vytvoření podmínek pro sociální podnikání (nové i stávající), nákup vybavení a zařízení, zohlednění specifických potřeb cílové skupiny (bezbariérovost, pracovní pomůcky, ochranné prostředky atd.), produkční rozšíření sociálního podniku - rozšíření nabídky, kapacity, technologií, efektivity atd.

V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla jsou ke stažení v článku pod textem.
Jedná se o:

 

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce vč. Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek

vydání 1.10 aktuálně platné od 27. 10. 2017

 

  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - MAS zpracovává výtah z těchto pravidel přímo pro podporované aktivity (Sociální podniky);

vydání 1.0 platné od 2. 12. 2016

 

  • Výzva MAS Rakovnicko na podporu opatření CLLD 8 Sociální podnikání - infrastruktura;
Datum plánovaného vyhlášení: 2019

 

  • Právním aktem vydaným ŘO IROP.

 

Informace o procesu kontrolování a schvalování projektů budou uvedeny v Interních postupech MAS Rakovnicko pro IROP.

 

IROP publicita

 

Zprávy

VZ

Metodika pro výběr dodavatelů

Platí pro projekty IROP celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 13. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona
Sociální podnikání

Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu Sociální podnik

Obecná pravidla, specifická pravidla a přílohy celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 6. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona
Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV chce připravit žadatele

Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 1. 3. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona