Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Sociální a terénní pracovníci

Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Popis podporovaných aktivit

Aktivita 1.1. Sociální služby

Aktivita 1.2. Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování

Sociální služby

 • Odborné sociální poradenství
 • Terénní programy
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Raná péče
 • Krizová pomoc
 • Kontaktní centra
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Sociální rehabilitace
 • Sociálně terapertické dílny
 • Služby následné péče
 • Podpora samostatného bydlení
 • Osobní asistence
 • Odlehčovací služby

Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování

 • Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách
 • Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody
 • Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění
 • Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 • Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče
 • Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin
 • Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního /dostupného/podporovaného/prostupného bydlení
 • Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení
 • Aktivity přispívající k boji s diskriminací
 • Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území
V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla otevřete kliknutím na jejich název, který je aktivní a přesměruje Vás na stránku OPZ.
Jedná se o:

Informace o procesu kontrolování a schvalování projektů jsou vždy přílohou výzvy.

Zprávy

Všechny projekty by měly respektovat obvyklé ceny

Podklad pro žadatele a příjemce celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 18. 12. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona