Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Prorodinná opatření

Cílem je zjednodušení vstupu na pracovní trh pro cílovou skupinu díky možnosti využívání zařízení, která doplňují chybějící kapacitu stávajících institucionálních zařízení zaměřených na péči o děti během školního i mimoškolního roku, dětských skupin pro podniky i veřejnost a individuální formy péče o děti.

Podporované aktivity:

  1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 
  2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
  3. Příměstské tábory
  4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
  5. Dětské skupiny
  6. Vzdělávání pečujících osob

Projekty budou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost v rámci realizace Opatření CLLD 19 Prorodinná opatření. Výzvy mohou obsahovat pouze omezený výčet podporovaných aktivit, ne všechny aktivity naráz.

V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla otevřete kliknutím na jejich název, který je aktivní a přesměruje Vás na stránku OPZ.
Jedná se o:

 

 

Informace o procesu kontrolování a schvalování projektů jsou vždy přílohou výzvy.

 

OPZ MAS Rakovnicko

Zprávy

Všechny projekty by měly respektovat obvyklé ceny

Podklad pro žadatele a příjemce celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 18. 12. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Aktualizace pravidel pro prorodinná opatření

Změna k nadcházející výzvě MAS celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 18. 7. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona
Výtah z pravidel

Přehledný výtah z pravidel pro přípravu projektových záměrů

MAS dokumenty celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 26. 2. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona