Obsah

Racionální prostorové uspořádání pozemků vlastníků půdy

 

Cílem jsou racionálně prostorově uspořádané a dobře přístupné pozemky vlastníků půdy na Rakovnicku. Dosáhne se tím vybudováním dostatečné indrastruktury. Aktivita přispívá i k rozvoji a přizpůsobení se zemědělství a lesnictví. 

 

Podpora z Programu rozvoje venkova (PRV)

Fiche 3 Pozemkové úpravy - Projekty zaměřené na zaměření území, geodetické práce a zpracovávání navrhů pozemkových úprav, vytyčování nově navržených pozemků (na základě schváleného návrhu PÚ), pak samotná realizace PÚ, realizace opatření pro retenci vody v krajině, ochranu životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny. 

 

V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla jsou ke stažení v článku pod textem.
Jedná se o:

 

 Č. j.: 49607/2017-MZE-14113 aktuálně platné od 2. 10. 2017

 

 Verze 3 aktuálně platné od července 2017

 

  • Fiche;
Jsou prozatím ve schvalovacím procesu

 

  • Výzva MAS Rakovnicko;
Datum plánovaného vyhlášení: Březen 2018

 

  • Právním aktem vydaným SZIF.

 

Informace o procesu kontrolování a schvalování projektů budou uvedeny v Interních postupech MAS Rakovnicko pro PRV.

PRV publicita

Zprávy

Info

Informace pro žadatele - aktualizované

Verze 8. 11. 2017 celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 13. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona
Pozemkové úpravy

Kompletní Fiche a podmínky pro podporu pozemkových úprav

Fiche 3 Pozemkové úpravy celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 6. 4. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona