Obsah

Konkurenceschopní podnikatelé, rozvinuté služby na venkově, využitý ekonomický potenciál regionu nabízející i kvalitní agroturistiku

 

Cílem je podpořit zakládání a rozvoj nezemědělských činností na venkově, vznik nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech včetně rozvoje služeb a zázemí agroturistiky.

 

Podpora z Programu rozvoje venkova (PRV)

Fiche 10 Podnikání - Projekty zaměřené na stavební obnovu, modernizaci, novou výstavbu provozovny, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení pro nezemědělskou činnost a agroturistiku. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty - velké, střední či malé podniky, OSVČ i zemědělští podnikatelé.

 

V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla jsou ke stažení v článku pod textem.
Jedná se o:

 

 Č. j.: 49607/2017-MZE-14113 aktuálně platné od 31. 10.2018

 

 Verze 4 aktuálně platné od února 2018

 

 

 

 

 

Informace o procesu kontrolování a schvalování projektů budou uvedeny v Interních postupech MAS Rakovnicko pro PRV.

 

PRV publicita

Zprávy

Info

Informace pro žadatele - aktualizované

Verze 8. 11. 2017 celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 13. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona
Podnikání

Kompletní Fiche a podmínky pro podporu podnikání, agroturistiku

Fiche 10 Podnikání celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 6. 4. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona